تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های جمعیتی

جمعیت کلّی شهرستان میاندرود بر اساس آخرین یافته­های آماری، نزدیک به 55776 هزار نفر بوده می باشد.که 46846نفر در روستا 8930 نفر در شهر زندگی می کنند(سالنامه آماری مازندران ،1390 :111).همچنین ازمجموع 16677خانوار،13965 خانوار روستا یی با بعد 3.54.وتعداد2712 خانوار شهری با بعد 3.34در این شهرستان هست. اندازه تراکم جمعیت هم 127 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد (پیوست همان منبع :20)

 

بیشترین گروه سنی جمیعت میانسالان با 25/37درصد وجوانان با 28/20درصد قرار دارند( سالنامه اماری مازندران ،1390:111)رشد جمعیت این شهرستان از سال 1385 تا 1390 کمتر از 1درصد می باشد (همان :141).

3وضعیت اشتغال

:از مجموع 47525 نفر جمعیت بالای 10 سال 17912نفر شاغل و 1836نفر بیکار می باشند.

 

بیشترین گروه شاغلین را بخش خدماتی و کشاورزی را شامل می گردد .جدول 3-5 آمار درصد شاغلین بالای 10 سال را نشان می دهد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه