عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن اینکه نوار باریکی از حاشیه ساحل فاقد پوشش گیاهی می باشد و برای مقاصد گردشگری مناسب می باشد .همچنین وجود درختان توسکا و اکلیتوس با سایه اندازی مناسب ،از دیگر توانهای منطقه بافعالیت های گردشگری می باشد (سازمان میراث فرهنگی مازندران ،1385: 16).همچنین امکان تشکیل تورهای تلفیقی شامل منطقه ساحلی و جنگلی امکان بهره گیری از منطقه به عنوان نقطه ی شروع تورها برای بازدید از سایر مناطق می توان به حساب آید (همان :98). عمده ترین بازار تقاضای گردشگری این منطقه ، درون استانی (ساکنان محلی )از شهرهای ساری و نکا می باشندکه از اواسط فصل بهار و تا اوایل فصل پاییز بیشترین اندازه بازدید کننده شهری را داراست(همان :125).درسالهای اخیر در ایام خاص وتعطیلات واستفاده از اتوموبیل شخصی ،گردشگران زیادی از سایر استانها به ساحل گهرباران آمده اند (پژوهش میدانی ،1393).

کوهدشت غربی (محدوده جنگل روستای دارابکلا) :

در این محدوده تعداد 14 روستا که شامل روستاهای دارابکلا، اوسا ،مرسم ،سنه کوه ،سرتا ،جناسم  .این روستا مابین شهر ساری و نکا قرار دارد واز شمال به اسلام آباد واز جنوب به اوسا واز شرق به جامخانه و از غرب به روستای لالیم وصل می گردد.نام دارابکلا برگرفته از نام دارابشاه می باشد که ۱۸۳۳ سال قبل امپراتوری دارابیان را تشکیل داد و بر شرق استان مازندران وغرب استان گیلان حکومت می نمود . مرکز حکومت دارابشاه در پدر قلعه بوده می باشد . مساحت روستا در حدود ۵۲۰۰ هکتار می باشد وجمیتی بالغ بر ۹۲۵۷ نفر دارد .قدمت تاریخی روستا به ۴۲۱۷ سال قبل باز می گردد که در آن دوران مردم در جنگلهای دارابکلا به صورت پراکنده زندگی می کردند . (آهنگر دارابی 1391:45).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه