عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این فصل ازدو بخش تشکیل شده می باشد .بخش  اول مباحث مربوط به روش شناسی و بخش دوم مربوط به مطالعه موردی و نظاره میدانی از منطقه و شناسایی ظرفیت های اکوتوریسم شهرستان میاندرود می باشد

در بخش اول که به روش­شناسی اختصاص داده شده، آغاز توضیحاتی در خصوص روش پژوهش و علت های انتخاب آن ارائه می­گردد. بعد از آن، تکنیک پژوهش و روش­های جمع­آوری اطلاعات اظهار شده و  در ادامه، مباحث مربوط به نمونه­گیری تبیین داده می­گردد.

3-1-روش شناسی

3–1-1-روش پژوهش

این پژوهش  ازنوع هدف، کاربردی -توسعه ای می باشد. وازنظر روش علمی، توصیفی و تحلیلی می باشد. در این پژوهش با در نظر داشتن اهداف آن٬ روش پیمایش[1] اتخاذ شده می باشد. پیمایش شیوه ای می باشد که در آن در مورد جمعیت نمونه که معرف کل جامعه ی آماری می باشد مطالعه ای انجام می گردد. این روش شامل جمع آوری اطلاعات به گونه مستقیم از گروهی افراد می باشد .نمونه مطالعه پیمایشی معمولا بزرگ می باشد به وسیله ی این روش اطلاعات مختلفی را می توان بدست آورد که کلا شامل3 نوع می باشند .اطلاعات در مورد واقعیتها ،عقاید ،ورفتار ها .واقیعت عبارت می باشد از یک پدیده یا ویژگی که بتوان آن را نظاره نمود و شامل متغیر هایی نظیر سن ،جنس ،درآمد ،و سالهای تحصیل می باشد وعقیده عبارت از اظهار یک احساس و رفتار عمدی می باشد و رفتار شامل اقدام می باشد که توسط فرد انجام می شود . موسسه گالوپ و پژوهشگران در اقتصاد ،مردم شناسی ،روانشناسی برای مطالعه عقاید مردم از این روش بهره گیری می کنند(علی احمدی وهمکار،138 :35). به علاوه، برای مطالعه ادبیات موضوع مورد نظر از روش تحقیقاتی اسنادی[2] بهره برده ایم که متشکل از مطالعه کتاب ها٬ نشریات٬ پایان نامه ها و تحقیقات داخلی و خارجی و جستجوی اینترنتی می باشد.

[1]. Survey method

[2]. Documentary method

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه