تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

بطور کلی اکوتوریسم شامل تفریحات فیزیکی پرتحرک، تماشای حیات وحش، ماهیگیری و شکار تفریحی و لذت جویی از مناطق می گردد. در زیر به هر کدام مختصرًا خواهیم پرداخت.

الف: تفریحات پرتحرک فیزیکی- فعالیت های تفریحی که در آنها بر روی مهارت های بدنی و مقاومت فیزیکی تاکید می گردد و عبارتند از: کوهنوردی، غارپیمایی، قایقرانی و بهره گیری از وسایل موتوری، ماشین های برف پیما، موتورسیکلت های مخصوص جاده های ناهموار

ب .تماشای حیات وحش- فعالیت هایی که بازدید از حیات وحش نقطه مرکزی آن را اشغال نموده می باشد.

ج.ماهیگیری و شکار تفریحی

د. لذت جویی از مناظر طبیعی (کریم پناه ،1382 : 42).

2-4- اثرات گردشگری و اکوتوریسم

اکوتوریسم ترکیبی از آثار مثبت و منفی را بر جامعه میزبان و میراث طبیعی محلی برجای می گذارد. از چالش های پیش روی گردشگری اکولوژیک، گسترش آن بدون تخریب جاذبه های طبیعی می باشد. بدیهی می باشد گسترش اکوتوریسم درنواحی طبیعی حساس، چنانچه با فقدان مدیریت و برنامه ریزی مناسب همراه باشد، تهدیدی برای یکپارچگی اکوسیستم­ها و فرهنگ های محلی می باشد (سپهر و همکار ،1392: 12).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه