عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

تکنیک گرد آوری داده ها

در تحقیقات پیمایشی جمع آوری داده ها به دو شیوه ی عمده پرسشنامه و مصاحبه  صورت می پذیرد (علی احمدی ،1386 : 301). ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش نیز پرسشنامه و مصاحبه می باشد. پرسشنامه تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری داده هاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعه ی یکسانی از پرسش ها پرسیده می گردد ٬ پرسشنامه این پژوهش از چندین مجموعه سوال که حاوی تعدادی  سؤال بر اساس طیف لیکرت با پنج گز ینه، از خیلی زیاد تا خیلی کم درجه بندی شده که در مورد ادراک و تصورات دانش آموزان ازعملکرد گردشگری در شهرستان میاندرود تنظیم شده می باشد . همچنین سؤالاتی در مورد ویژگی های عوامل اجتماعی زمینه ای (نظیر ٬ جنس٬ تحصیلات٬ جایگاه اجتماعی/اقتصادی٬ درآمد ومحل اقامت ،فاصله محل اقامت ،معدل درسی ،و رشته تحصیلی ) تشکیل شده می باشد.

 

3-1-3-جامعه آماری

مورد مطالعه جوانان شاغل در دبیرستانها و هنرستان های شهرستان میاندرود می باشند که بر طبق گزارش آموزش متوسطه ی آموزش و پرورش شهرستان میاندرود،تعداد17 دبیرستان دخترانه و پسرانه در این شهرستان می باشد که مجموع دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع متوسطه دوم،1857 نفر دختر و پسر که در مدارس دولتی ،غیر دولتی(تنها 2مدرسه ) و نمونه ی دولتی(1مدرسه ) مشغول به تحصیل می باشند (آموزش متوسطه شهرستان میاندورود ، 1393).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه