شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه  وتعاریف اکوتوریسم [1]

از اواسط سال 1970م چند تور طبیعی دولتی با گروه های گردشگری محیطی در کانادا فعالیت داشته اند .اولین گسترش این تورها در سال 1976 صورت گرفت(.فنل ،1388: 57).به نظر می رسد که کلیه محققان گردشگری در این مورد توافق دارند که طبیعت گردی عملا قبل از سال 1980 وجو داشته می باشد هرچند نامی از آن برده نشده می باشد. به عنوان مثال ،بلانژی و نیلسون [2] (1993)اظهار می دارند که اداره ی مسافرت موزه ی تاریخ طبیعی آمریکا از سال1953 چند تور تاریخ طبیعی رابر پا نمود  (همان ،59).بهترین مثال های مربوط به سیر تکاملی طبیعت گردی را می توان در نمونه های گردشگری توسعه یافته در اوایل قرن بیستم و عملیات گردشگری طبیعی اواسط قرن نوزدهم در حیات وحش آفریقا پیدا نمود .الکسیس دی تاکویل[3] در سال 1831 باسفر به ایلات متحده امریکا تصمیم گرفت که ازمناطق بکر و دست نخورده ی این سرزمین دیدن کند.(همان منبع). نخستین مسافرانی که حدود نیم سده یپیش از سرنگیتی[4] بازدید کردند ،و یا ماجرا جویانی که در هیمالایا کوه پیمایی کردند ،را می توان از  نخستین اکو توریست ها بشمار آورد. (رضوانی ،1389:  21).

 


 

پیرامون واژه اکوتوریسم و سابقه کاربرد آن، اظهار نظرهای متفاوتی صورت گرفته می باشد. بعضی از صاحبنظران، سابقه کاربرد چنین واژه ای را اواخر دهه ۱۹۷۰ م و بعضی دیگر اواخر دهه ۱۹۸۰ م ذکر کرده اند.اما در متون مرتبط “سبالیوس لاسکورین[5] به عنوان نخستین کسی آمده که این واژه را به کار برده می باشد. برابر تعریف او، اکوتوریسم مسافرتی می باشد که به مقصود مطالعه، تحسین، ستایش و کسب لذت از سیماهای طبیعی و نظاره گیاهان و جانوران و آشنایی با ویژگی های فرهنگی جوامع محلی در گذشته و حال انجام می شود.بعضی سابقه کاربرد واژه اکوتوریسم را به زمانی دورتر و به “هتزر[6] نسبت داده اند و عقیده دارند که او این واژه را در دهه ۱۹۶۰ م برای تشریح روابط متقابل گردشگری و محیط زیست و ویژگی های فرهنگی به کار برده می باشد .هتزر برای تحقق مفهوم توسعه پایدار و توصیف اکوتوریسم چهار معیار زیر را ارایه نمود:

۱- کمترین پیامد منفی بر محیط طبیعی؛

۲- کمترین پیامد منفی برفرهنگ و حداکثر مسئولیت پذیری نسبت به فرهنگ جامعه میزبان؛

۳- بالا بردن منافع اقتصادی برای جامعه میزبان؛

۴- بالا بردن رضایت تفرج کنندگان برای جلب مشارکت آنها؛

[1] -Ecotourism

[2] Blangy&Nilson

[3] Alexes De Tocqevil

[4] Serengeti

[5] -lascurain  cebllos

[6]– Hetzer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه