عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

اشتغال غیرمستقیم: مشاغلی که در بخشهای تدارکاتی همچون کشاورزی، ماهیگیری و تولید ایجاد شده انـد ونقش غیرمستقیم دارند به بیانی دیگر نیروهایی که صرفاً برای صنعت گردشگری به کار گرفته نشده اند.

اشتغال القایی: اشخاصی که به واسطه هزینه کردن درآمدهای حاصل از اشتغال مـستقیم و غیرمـستقیم اشـتغال می یابند برای مثال توسعه صنعت گردشگری منجر به توسعه صنایع دستی شده و سطح اشتغال را بالا می برد (آذر نیوند ،1385: 6).

2-4-3-اثرات اجتماعی و فرهنگی

سنجش و ارزیابی اثرات اجتماعی  فرهنگی کار ساده ای نیست ،اکثر تحقیقات انجام شده بر پایه ی توجه طیفی از پاسخگویان به ویژه ساکنین محلی و همچنین خود گردشگران و دیگر افراد دارای تأثیر گردشگری صورت گرفته می باشد ،با در نظر داشتن ناهمگونی جوامع محلی ،اثرات اجتماعی و فرهنگی  توسط افراد مختلف ،به گونه های متفاوت احساس می گردد . (میسون ،1387 :86،87) ایجاد انگیزه خود اتکائی ، احساس اعتماد به نفس که خود موجبات جلوگیری از طریقه مهاجرت به شـهرها را بـه دنبال خواهد داشت . پیشرفت اجتماعی بهتر و بیشتر در روبرو شدن با تازه واردین به گونه ای که فرد روستائی احساس کند از مهارتهایش به گونه موثرتر و سودمند تری بهره برداری می گردد. برای مثال با گسترش فعالیت هـای جهـانگردی علاوه بر اثرات مثبتی که ذکر آن گذشت به مرور زمان ،جمعیت روستاهای آن افزایش می یابد ، قیمت زمین بالا مـی رود و چشم اندازهای طبیعی روز به روز کمتر و چشم اندازهای ساخت دست بشر بیشتر می گردد.
(آذر نیوند ،1385: 7)


 

– مبانی نظری پژوهش

تاکنون به گردشگری از دید گاه های مختلف در رشته های متعدد نگاه شده می باشد . رشته های مدیریت ،جغرافیا و برنامه ریزی مانند ی این رشته ها هستند .هرکدام با مطالعه های تکنیکی و توصیفی ،اغلب کوشش داشته اند به شیوه ی قیاسی به گردشگری نگاه کنند . اخیرا رفتار گرایان با تاثیراتی که در علوم مختلف مانند جغرافیا داشته اند ذهن محققان را در توسعه ی گردشگری بیش از پیش به سمت و سوی شناخت ویژگی های فردی شهروندان سوق داده اند (وارثی و همکاران ،1390 :112). یکی از قلمروهای فکری در جغرافیای انسانی، مطالعه نظری و عملی، جغرافیای رفتاری می باشد (بهفروز، 1374 :43 ). جغرافیای رفتاری یا ادراکی گرایش نوینی در جغرافیا می باشد که از روانشناسی و روانشناسی اجتماعی تاثیر پذیرفته می باشد .دیدگاه رفتاری در جغرافیای انسانی به مطالعه ی فرایند های قابل درک انسانی ،در ارتباط با روش و اظهار افکار فرد بهایی خاص می دهد. پس جغرافیای رفتاری فضای رفتاری و کرداری افراد را در نظر می گیرد و کاربردی را که بشر از فضای زندگی خود دارد مورد مطالعه قرار می دهد .(فرید ،1379، 40 ).ارتباط این علم را با جغرافیای انسانی از آنجا می توان ملاحظه نمود که جغرافیای انسانی در مورد اهمیت ادراک خلاقیت، تفکر و عقاید مردم در فرموله کردن دیدگاه های آن ها نسبت به محیط و در نتیجه در نحوه روابطشان با محیط تأثیر می گذارد، تاکید دارد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه