عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

در جستجوی تجربه علاقمند به تعامل با مردم بومی و ناراحتی سفر را تحمل می ‌کند مشارکت فعال دارد . کالوین[1] به واژه اکوتوریست علمی تصریح می کند و ویژگی هایی را برای او برمی شمارد:

–   در جست و جوی تجربه ای ژرف و موفق می باشد.
–   این تجربه را از نظر اجتماعی با ارزش می داند.
–  با گروه های توریستی بزرگ و برنامه های از پیش تعیین شده میانه خوبی ندارد.
–   در طلب چالشهای فیزیکی و فکری می باشد.
–    علاقه مند به تعامل با مردم بومی می باشد و دوست دارد از خصوصیات فرهنگی آنان مطلع گردد.
–    انعطاف پذیر می باشد و خود را با شرایط وفق داده، تسهیلات ساده و بی تکلیف را ترجیح می دهد.
-ناراحتی های سفر را تحمل می کند.
– مشارکت فعال را بر رفتار منفعلانه ترجیح می دهد.
–    بجای هزینه کردن برای راحتی ترجیح می دهد برای کسب تجربه خرج کند( زاهدی 1390: 96).

در سالهای اخیر تعدادی از محققان کوشش نمودند تا طبیعت گردها را بر اساس سه فاکتور :محل فعالیت ،نوع فعالیت و نیروی محرک طبقه بندی کنند  . به عنوان مثال کاسلر [2](1993)طبیعت گرد هارا به سه دسته ی ذیل تقسیم بندی نموده می باشد :

2-2-1-طبیعت گردهای تنها:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برخلاف نام این گروه در صد عمده ی طبیعت گردها در این دسته قرار می گیرند. آنها افرادی هستند که به تنهایی سفر می کنند .اعضای این گروه به لحاظ سازگاری با محیط بسیار متغیر بوده و اندازه انعطاف پذیری این گروه بسیار بالا می باشد .

2-2-2-طبیعت گردهای شرکت کننده در تور :

این افراد توقع دارند که مسئولین تور خدمات بسیار سازمان یافته را در اختیار آنها قرار دهند. آنها عمدا جهت بازدید از مناطق خارجی سفر می کنند .

[1] -Colvin

[2] -Kusler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه