عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم نظری ادراک فرهنگی و اجتماعی

چنانچه سیاست های توسعه گردشگری بخوبی برنامه ریزی و ساماندهی گردد ،می توانند راهی برای آشنا شدن مردم کشور ها با نحوه زندگی سایر ملل ،عقاید ،آداب و رسوم ،و فرهنگ ها می گردد باایجاد مبادلات اجتماعی و تعامل اجتماعی تجارب فرهنگی مردم کشور غنی تر می گردد(زاهدی ،1390: 45)البته آثار منفی اجتماعی و فرهنگی در نتیجه رشد نسنجیده گردشگری مانند آلودگی رفتاری ،اثرات نامطلوب نمایشی (تمایل مردم به تقلید از گردشگران ) شلوغی ،ترافیک ، ،افزایش جرم و جنایت و تجاوز به حریم خصوصی و …می گردد (همان منبع: 49)

3-2-6-مفهوم عملیاتی ادراک اجتماعی و فرهنگی

دراین پژوهش سوالات پرسشنامه  از شماره 30 تا 42تنظیم شده می باشد . سوالات 30 تا 36مربوط به درک فرهنگی، که شامل شناخت آداب و رسوم ،بیشتر شدن دوستی ،افزایش اعتماد بین مردم و گردشگران ،تغییر آداب غذایی جوانان تغییر پوشش محلی ،شناخت زبان محلی ،شناخت هنر و موسیقی محلی می گردد . سوالات 42تا37که شامل به خطر افتادن حریم خصوصی ،ازدحام و شلوغی در روستاهها و سواحل ،افزایش امنیت ،کاهش فقر ،افزایش مشارکت را شامل می گردد که هر کدام با گزینه های کاملا مخالفم ،مخالفم ،تا حدودی ،موافقم ،کاملا موافقم به ترتیب براساس ارزش سوالات با نمره های (5، 4، 3، 2 ،1)ارزش گذاری شدند . به این ترتیب دانش آموزانی که بهترین جواب  آن گزینه کاملا مخالفم را انتخاب کنند وکمترین نمره را داشته باشند ادراک فرهنگی و اجتماعی بیشتری دارند ..به همین ترتیب دانش آموزانی که به سوالاتی که بهترین جواب آن کاملا موافقم باشدانتخاب کنند و نمره بیشتری داشته باشند ادراک بالاتری از آثار فرهنگی اجتماعی گردشگری دارند .


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه