عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

شهر سورک  تنها شهر میاندورد با جایگاه جغرافیایی 53 درجه و 13 دقیقه طول جغرافیایی ، 36 درجه و 36 دقیقه عرض جغرافیایی؛مرکزاداری،سیاسی شهرستان تازه تاسیس میاندروداست،که 10 کیلومتر با مرکز استان مازندران فاصله دارد. ارتفاع آن از سطح دریا 40 متر می باشد. شهر سورک از نظر تقسیمات در بخش مرکزی شهرستان میاندرود قرار گرفته و دارای وسعتی معادل 237 هکتار می باشد .دین اسلام ، دین رسمی مردم این شهر و گرایش مذهبی آن شیعه اثنی عشری می باشد ، گویش اهالی سورک مازندرانی می باشد (سایت شهرداری سورک )براساس آمارجمعیتی  ثبت شده جمعیت شهر سورک در طی سالهای 1375 و 1385  به ترتیب 8236 و8822 نفر بوده،و براساس گزارش سال 1390مرکزسرشماری آمارعمومی نفوس ومسکن، 8930 نفردرشهرسورک زندگی می کنند.رشد طبیعی جمعیت این شهر 24. درصد می باشد (سالنامه آماری مازندران ،1390 :143).

اوضاع جوی میاندرود بر اساس گزارش هوا شناسی ایستگاه دشت ناز با دمای حداکثر 5/37درجه سانتی گراد و حداقل 2.1-درجه سانتی گراد می باشد .میانگین متوسط درجه حرارت 4/18درجه سانتی گراد و اندازه متوسط رطوبت نسبی 93%می باشد .(همان منبع:69).

اندازه متوسط بارندگی سالانه 6/438میلی متر و حداقل بارندگی 2/32 میلی متر در ماههای خرداد تیر و مرداد می باشد . تعداد روز های بارندگی 120روز که بیشتر در ماههای بهمن و اسفند وفروردین می باشد و بیشترین تعداد روزهای یخبندان در دی ماه و بهمن ماه با 8و 9روز می باشد .بیشترین اندازه وزش باد با 12-17متر بر ثانیه در ماههای اسفند و فروردین می باشد (سالنامه آماری مازندران ،1389: 53،54).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه