تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه جغرافیایی ،ویژگی های طبیعی و انسانی مورد مطالعه

شهرستان میاندرود از شمال به دریای مازندران واز شرق به شهرستان نکا واز غرب و جنوب به شهرستان ساری محدود می باشد.ودر بین عرض های  27/53تا12/53درجه شرقی و50/36تا26/36درجه شمالی قرار دارد (سالنامه آماری مازندران ،1390 :5). مساحت میاندرود 9/436کیلومتر مربع می باشد .دارای دو بخش ویک شهر و5دهستان می باشد. بخش مرکزی آن با مجموع 9/296کیلومتر مربع و دهستان میاندرود بزرگ 2/32و کوهدشت شرقی 35 و کوهدشت شرقی 7/229 کیلو متر مربع وسعت دارند.همچنین بخش گهر باران با مجموع 140کیلومتر مربع که گوهرباران شمالی 88و گهرباران جنوبی 52کیلومتر مربع مساحت دارند (همان منبع :9).

متوسط ارتفاع از سطح دریا 16 متر می باشد (همان منبع ،70). به لحاظ قرار گیری مکان جغرافیایی، قسمت جنوبی این شهرستان با شیب بیشتر از شمال به جنگل مازندران و قسمت شمال آن با شیب خیلی ملایم تقریبا در بعضی نقاط با ارتفاع صفر و معکوس به دریا ختم می گردد (آهنگر دارابی ،30:1391). این شهرستان داری یک رودخانه به نام رودخانه دارابکلا (دار کلارود )  به طول 47 کیلومتر و اندازه آبدهی سالانه 13.977میلیون مترمکعب  می باشد. در قسمت شرقی این شهرستان رود نکا جریان دارد(پیوست سالنامه آماری مازندران ،1390 :7).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه