عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل موثر در ادراک محیط

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر بخواهیم به گونه فشرده به مهم ترین عوامل ادراک نسبی محیط )به گونه کلی (و محیط بشر ساخت )به گونه خاص تصریح کنیم، فهرست زیر بدون اولویت به دست خواهد آمد :

1) سن اشخاص کاملاً در نسبیت شناخت و ادراک محیط از سوی آنها مؤثر می باشد. به همین ترتیب و براساس آن چیز که قبلاً گفته گردید، کودکان و نوجوانان که در دوران خطیر یادگیری قرار دارند، بسیار بیشتر از دیگران تحت تأثیر محیط قرار گرفته و می آموزند. الگوها و انگار ههای ذهنی، که بعدها به ابزارهای بسیار مهم شناخت محیط تبدیل می شوند، در همین دوران شکل می گیرند. اما متأسفانه این موضوع در اغلب فرایندهای مدیریت، برنامه ریزی و طراحی فضاهای زیست انسانی فراموش می گردد.

2) جنسیت نیز در ادراک محیط، تأثیر غیرقابل انکاری دارد. کلیت و اجزاء محیط توسط مردان و زنان به اشکال متفاوت درک می گردد. تجربیات جهانی نشان داده می باشد که اولویت های زنان و مردان نیز در مورد شناخت و درک محیط زیست متفاوت می باشد. مثلاً وجود امنیت از معیارهای بسیار مهم زنان در ارزیابی محیط می باشد و فرایند ادراک و شناخت آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

3) محیط طبیعی نیز بر درک محیط تأثیر دارد. افرادی که در محیط های طبیعی گوناگون زندگی کرده اند، نگاه و تعبیر مختلفی از محیطهای واحد ارائه داده اند. به گونه مثال در فرایند شناخت و ادراک محیط، بین کسانی که در مناطق بسیار سرد، بسیار گرم، صحرا، کوهستان، سواحل دریا و امثال آنها زیسته اند، تفاوت های معناداری دیده شده می باشد.

4) شغل، اندازه تحصیلات و تخصص افراد نیز بر چگونگی درک آنها از محیط تأثیرگذار می باشد. مثلاً نگاه به محیط نزد کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی کرده اند، نسبت به کسانی که در محیط های کوچک زیسته اند متفاوت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه