تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

ادراک اکوتوریسم

برای درک اکوتوریسم با نظر اساتید متخصص بعضی از سوالات پرسشنامه که بیشتر در مبانی نظری اکوتوریسم به آن تاکید شده می باشد را انتخاب کرده و بقیه سوالات برای درک اکوتوریسم لحاظ نکردیم . به این مقصود برای درک اکوتوریسم مجموع سوالات زیر لحاظ شده می باشد :

-گردشگری سبب مزاحمت برای حیات وحش می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-گردشگری سبب آتش سوزی در جنگل هاو ازبین رفتن گونه ها ی گیاهی و جانوری می گردد

-گردشگری سبب تغییر عادت غذایی جانوران از طریق غذا دادن به حیوانات باغ وحش می گردد .

-گردشگری سبب آلودگی منابع آب (رودخانه ،ساحل دریا  )می گردد.

-گردشگری سبب تبدیل زمین های کشاورزی به اماکن گردشگری مانند و مکان های تفریحی می گردد .

-گردشگری سبب انباشت  زباله ها می گردد.

-احداث رستوران های سنتی برای گردشگران سبب اشتغال زایی  می گردد .

-گردشگری سبب بازار فروش بیشتر  برای  غذاهای محلی می گردد.

-گردشگران با خرید انواع محصولات کشاورزی محلی سبب افزایش درآمد مردم می شوند .

-گردشگران با پرداخت ورودیه به  پناهگاه حیات وحش سبب درآمد زایی می شوند

-گردشگری سبب خرید صنایع دستی و سوغاتی وافزایش درآمد مردم  می گردد .

-گردشگری سبب شناخت زبان بومی می گردد.

-گردشگری سبب شناخت  هنر و موسیقی محلی می گردد.

-گردشگری سبب کاهش فقر از طریق ایجاد اشتغال می گردد .

-گردشگری سبب افزایش مشارکت مردم  محلی در ارایه خدمات به گردشگران می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه