تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

جنگل ها

جنگل های استان سمنان را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

الف)جنگل های طبیعی                                                     ب)پارک های جنگلی.

الف)جنگل های طبیعی استان:به سه دسته تقسیم می شوند:

1-جنگل های پهن برگ             2-جنگل های سوزنی برگ              3-جنگل های کویری و بیابانی.

1-جنگل های پهن برگ:این جنگل ها در حاشیه شمالی استان سمنان و ادامه جنگل های کوهستانی شمال کشور(هیرکانی) می باشد، که در مجاورت استان های مازندران و گلستان قرار دارند. مساحت این جنگل ها در حدود 57937 هکتار می باشد. فصل رویش نهال ها در این جنگل ها حدود پنج ماه در سال می باشد که اکثراً طی این مدت نهال ها ی کوچک بر اثر چرای دام ها از بین می طریقه. جنگل های پهن برگ اغلب دارای گونه های درختی و درختچه های نسبتاً پراکنده مانند بلوط، ممرز، راش ، افرا و …هستند.

2-جنگل های سوزنی برگ:این جنگل ها در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز قرار گرفته و گونه شاخص آن ارس می باشد. از گونه های دیگر این جنگل پیرو، مای مرز، زرشک، بادام وحشی را می توان نام برد. مساحت این جنگل ها حدود 148409 هکتار می باشد. در بعضی از مناطق استان به علت چرای بی رویه دام تجدید حیات ارس به خطر افتاده می باشد و به همین علت نهال های جوان ارس را کمتر می توان نظاره نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه