عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

آب های زیرزمینی:در استان تهران برای تأمین آب مورد نیاز بخش های مختلف ، علاوه بر آب های سطحی از منابع آب زیرزمینی نیز بهره گیری می گردد. این منابع شامل چاه ها، چشمه ها و قنات ها ست.

3-6-6-2-1-چاه ها:در تهران بیش از چندین هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق حفر شده می باشد که اکثراً برای تأمین آب آشامیدنی شهر تهران بهره گیری می شوند.

3-6-6-2-2-چشمه ها:عمده ترین چشمه ها در نواحی گوناگون عبارت اند از:

الف)چشمه ی آبعلی، بین آبعلی و مبارک آباد

ب)چشمه ی آب البرز در جنوب شرقی آبعلی

ج)چشمه ی علی در شهر ری

د)چشمه ی ابلی در شمال شهر دماوند.

3-6-6-2-3-قنات ها:از دیر باز یکی از روش های به دست آوردن آب در استان تهران، بهره گیری از قنات بوده می باشد؛ از این رو، حدود 500 رشته قنات در منطقه ی شهری تهران، شهر ری و سایر مناطق استان احداث شده می باشد. به علت گسترش مناطق شهری و نبود متولی برای ساماندهی به این قنات ها، اغلب آن ها به حالت مسدود و غیر قابل بهره گیری درآمده می باشد. بازسازی و به کارگیری دوباره ی این قنات ها می تواند به عنوان یکی از راه های مناسب حل کمبود آب استان تهران مورد توجه قرار گیرد. (پیری و همکاران،1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه