تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

استان قم

آب های استان قم را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف-آب های سطحی(شامل رودها و دریاچه های فصلی)؛   ب-آب های زیرزمینی

3-6-7-1-آب های سطحی (رودها و دریاچه های فصلی)

استان قم در شرق حوضه ی آبریز دریاچه نمک قرار گرفته می باشد. اغلب رودهای این حوضه وارد استان قم شده و سپس وارد دریاچه ی فصلی نمک می شوند. این رودها در فصول زمستان و بهار دارای آب هستند اما در فصل تابستان و پاییز خشک می شوند. در استان قم دو رود اصلی قمرود و قره چای و چندین رود فرعی جریان دارد. رودهای فرعی به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به رودهای اصلی استان وارد می شوند.

3-6-7-2-آب های زیرزمینی

قسمتی از آب مورد نیاز شهر قم، از طریق چاه های عمیق و نیمه عمیق، قنات ها و چشمه ها تأمین می گردد. بر پایه نتایج بدست آمده از مطالعات طرح جامع آب کشور، اندازه بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی استان قم در سال 1384 حدود 1077 میلیون متر مکعب بوده می باشد. با در نظر گرفتن اندازه ذخایر سفره ها و مطالعه وضعیت عوامل تغذیه و تخلیه ی آن ها مشخص شده که طریقه رو به افزایش بهره برداری از ذخایر سفره های آب زیرزمینی بیش از توان بالقوه ی آن بوده و سطح آب های زیرزمینی در استان قم، به ویژه در دشت قم، افت شدیدی داشته می باشد.(ملکی و همکاران ،1389).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه