تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

محدوده روستاههای دارابکلا دارای جاذبه های گردشگری طبیعی،تاریخی می باشد که چشم انداز های طبیعی آن شامل اراضی زراعی ،باغ ها ،جنگل و رود خانه ی داربکلا رود و جاذبه های تاریخی آن شامل بقعه ها و قلعه های باستانی می باشد که مهمترین آنها عباتند از :چشمه ها وآبشار  :تیرنگ گردی ،ریگ چشمه ،اولیکا ،میانسره کیجا قلعه، و آبشار مازیار (همان منبع).چشمه تیرنگ گردی درمسیر جاده قلعه، در کنار رود دارکلا ،نزدیک پایگاه جنگلبانی در حدود سه کیلومتری روستای داربکلا قرار دارد . دارای یک مجرای  آب، که دهانه ی سنگی خارج می گردد (پژوهش میدانی ،1393 ).

چشمه قلعه که دارای یک دهانه که به وسیله بتن سر پوشیده شده می باشد ودر حدود 12کیلومتری جاده قلعه در مسیر جاده کوهسار کنده و نزدیک دختر قلعه قرار دارد ودارای یک منطقه تفرجگاهی باز می باشد .

چشمه 7کول در جاده افرایی بعد از ساختمان دانشکده منابع طبیعی به فاصله حدود 8کیلومتری از روستای داربکلا قراردارد و دارای یک دهانه گلی که مجرای آب باریکی از آن خارج می گردد .

چشمه اولیکا که درمسیر جاده افرایی و از جاده کنار ساختمان دانشکده منابع طبیعی به فاصله 4کیلومتر از این ساختمان قرار دارد و داری یک دهانه سنگی که آب از مجرای باریکی از زیر زمین خارج می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آبشار مازیار که در مسیر جاده افرایی و به فاصله 3 کیلومتر  از سه راهی ساختمان دانشکده ی منابع طبیعی قرار دارد . این آبشار با سقوط از ارتفاع 10تا 9متری از بستر سنگی ناشی از آب چشمه ها  شکل گرفته می باشد. ودر زیر آبشار یک حوضچه مدور کوچکی به ابعاد سه متر مربع ایجاد کرده می باشد .

چشمه میانسره و چشمه سنگ  معدن هم درمسیر جاده افرایی قرار دارد که با بتن سر پوشیده شده می باشد و آب از مجرای لوله ای از آن خارج می گردد[1](پژوهش میدانی ،1393).

گیاهان دارویی مانند گل گاوزبان ،زرد کیجا (قارچ جنگلی )که اهالی برای امرار معاش در جگل برداشت می کنند. برداشت زرد کیجا (قارچ محلی )در دوره اول از بهار تا پایان تیر ماه می باشد و در دوره دوم که بهترین زمان برداشت آن می باشد از اواخر شهریور و تا مهرماه ادامه دارد. مصرف آن در انوع غذاهای محلی و خورشت ها بهره گیری می گردد . مهمترین آنها عبارتند از ازگیل (کاندس) ولیک ،طوق، خارموندی (خرمالو جنگلی) مرس تیم که مزه ی بادام زمینی دارد و از میوه درخت راش یا مرس بدست می آید بیشتر این
میوه های جنگلی در فصل پاییز بدست می دهند (پژوهش میدانی 1393 ).

[1] مصاخبه با کارمند بازنشسته جنگل بانی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه