تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

روستای اسرم درگذشته یکی از شهرهای باستانی و دارای گنجینه های تاریخی مازندران می باشد که قدمت آن به پیش از اسلام می رسد .سکنه آن همیشه به زبان محلی مازندرانی صحبت می کنند و زبان فارسی را هم به خوبی می دانند (برزگر ،1383: 30،35).

3-4-4-ظرفیت های فرهنگی اجتماعی

یکی از منابع گردشگری  منطقه وجود روستاهای سنتی و فرهنگ اصیل می باشد(سازمان میراث فرهنگی و گردشگری :1385: 98).در مازندران قبایل مختلفی پراکنده اند که ازجمله خواجه وندها، حسن وندها، عبدلملکی ها ،گراییلی ها اصانلو ها که در میاندرود بیشتر در روستای زید علیا و سفلی زندگی می کنند (برزگر ،1383: 98).در روستای اسلام آباد (شاه آباد سابق )اقوامی از طایفه های زابلی و بلوچ که درزمان پهلوی دوم برای کار در مجتمع زمین های زراعی دشت ناز به این مکان آورده شدند زندگی می کنند . این اقوام با زبان و گویش خاص خود صحبت می کنند (پژوهش میدانی 1393). در قرن های متمادی همه افراد ساکن در روستای اسرم «روستاهای داربکلا ، جامخانه ،بادله و شهرسورک» روزهای عاشورا و تاسوعای هرسال اقدام به اهدای نذورات و غذادهی به تمام مهمانانی که که از شهرهای دور و نزدیک به روستای اسرم و روستاههای دیگر می کشاند، اقدام می کنند (برزگر ، 1383: 68،69).همچنین وجود تعاونی گردشگری در روستای برگه (نزدیک ساحل گهرباران) وهمچنین وجود گروههای طرفدار محیط زیست در روستای داراب کلا را می توان غیر از ظرفیت های اجتماعی  تصریح نمود[1] (پژوهش میدانی ،1393).

-مصاحبه با مسئول تعاونی گردشگری روستای برگه و دهیار دارابکلا -2

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه