عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

-ادراک اقتصادی دانش آموزان

جنبه اقتصادی دومین  مولفه و با گزینه های (کاملا مخالفم ،مخالفم ،تاحدودی ،موافقم ، کاملا موافقم )که هرکدام به ترتیب  با نمره (1. 2. 3. 4. 5. )ارزش گذاری شدند.برطبق جدول 4-12 برداشت دانش آموزان براین می باشد که گردشگری در شهرستان میاندرود سبب اشتغال زایی و درآمد زایی می گردد .درمتغیر های فروش صنایع دستی ، خرید سوغاتی ، ورودیه حیات وحش از گردشگران وفروش غذاهای محلی، هرکدام با میانگین(1/4) درصد  برداشت دانش آموزان از این متغیرهااین می باشد که گردشگری سبب درآمد زایی و اشتغال زایی می گردد. همچنین در متغیر های ورودیه طرح دریا با میانگین(3.9)درصد وافزایش ساخت
هتل ها، اغذیه فروشی و دستفروشی هم برداشت آنان این می باشد که گردشگری سبب درآمدزایی و اشتغال زایی از این متغیر ها می گردد .

4-2-3- ادراک اجتماعی فرهنگی دانش آموزان

سومین مولفه و با گزینه های (کاملا مخالف ،مخالفم ،تاحدودی ،موافقم ، کاملا موافقم )که هرکدام با در نظر داشتن ارزش  اجتماعی در جامعه کدگذاری شده اند. متغیر های شناخت آداب رسوم ،بیشتر شدن دوستی  هنر و زبان  محلی و مشارکت و امنیت  به ترتیب  با نمره(1. 2. 3. 4. 5. ) ارزش گذاری شدند. اما در مورد گزینه های تغییر آداب غذا خوردن جوانان ،تغییر پوشش جوانان و متغیر های به خطر افتادن حریم خصوصی ، جرم و جنایت، ترافیک و ازدحام در روستاهها و ساحل  طریقه ارزش گذاری های با گزینه های (کاملا مخالف ،مخالفم ،تاحدودی ،موافقم ، کاملا موافقم به ترتیب (5 .4. 3. 2. 1)می باشد .برطبق جدول 4-14 برداشت دانش آموزان از مولفه فرهنگی این می باشد که گردشگری سبب شناخت آداب رسوم ،زبان محلی ،هنر موسیقی این شهرستان می گردد. میانگین گزینه شناخت آداب رسوم و شناخت زبان محلی به ترتیب میانگین 4.2و 4.6درصد را نشان می دهد .در  متغیر های تغییر آداب غذا خوردن با میانگین (2.6)درصد و تغییر پوشش جوانان با میانگین (2.2)درصد  ایجاد ازدحام وشلوغی در روستاها و سواحل با میانگین ( 2.3)درصد  و ترافیک با میانگین (2.1)درصد در جاده ها، برداشت دانش آموزان براین می باشد که گردشگری سبب  این تغییرات می گردد .همچنین  تصورشان این می باشد که گردشگری  سبب به خطر افتادن حریم خصوصی با میانگین (3.4)درصد  نمی گردد .توجه ذهنی آنان این می باشد  که گردشگری  با افزایش فعالیت های نیروی انتظامی سبب امنیت با میانگین (3.8)درصد در جامعه می گردد.همچنین برداشت دانش آموزان براین می باشد که گردشگری سبب جرم وجنایت با میانگین(3.4)درصد  دراین شهرستان نمی گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه