تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وضعیت مراتع استان:

بیش از 56 درصد از مساحت استان را مراتع با وسعت 5/10 میلیون هکتار پوشانده می باشد. استان سیستان وبلوچستان حدود 13 درصد از مراتع کل کشور را در خود جای داده می باشد ومتوسط تولید مراتع استان 758/647 تن علوفه در سال می باشد که معاش 299/15 خانوار عشایری وروستایی را تأمین می  کند. مراتع استان از خوب ، متوسط ، فقیر تا خیلی فقیر طبقه بندی می شوند که کمترین آن مراتع خوب با 2 درصد وبیشترین آن مراتع فقیر تا خیلی فقیر می باشد که 5/89 درصد مراتع استان را به خود اختصاص داده می باشد. این استان به جهت ویژگی های اقلیمی وتوپوگرافی دارای تنوع گیاهی منحصر به فردی می باشد. گونه های فراوان وبا ارزش دارویی که تا کنون در استان شناسایی شده، گویای این واقعیت می باشد. (میر و همکاران،1389).

3-7-2-استان هرمزگان

پوشش گیاهی استان با وجود کمی بارندگی به دلیل رطوبت نسبی بالا از تنوع زیادی برخوردار می باشد. در حال حاضر بیش از 1000 گونه ی گیاهی در استان شناسایی شده می باشد.

بیش تر نقاط نوار ساحلی استان هرمزگان در کنار خلیج فارس ودریای عمان دارای پوشش جنگلی می باشد. مساحت جنگل های استان 1,065,000 هکتار می باشد.

جنگل های استان از نظر محل استقرار به سه بخش تقسیم می گردد: 1-جنگل های کوهستانی ؛ 2-جنگل های ساحلی؛ 3- جنگل های حرا.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه