تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب شغل سرپرست خانوار

با در نظر داشتن جدول نتایج آزمون شفه از ادراک جوانان متاثر از طبیعت گردی ،دانش آموزانی که شغل پدرشان آزاد و یا کشاورز می باشد  ، ادراک بیشتری  از اکوتوریسم دارند ودانش آموزان  که شغل پدر آنها کارگر و کارمند درک کمتری ازاکوتوریسم دارند .

تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب درآمد سرپرست خانوار

با در نظر داشتن جدول نتایج ازمون شفه از ادراک جوانان متاثر از طبیعت گردی ،دانش اموزانی که درامد پدرشان بین 500تا 700هزار تومان می باشد ، ادراک بیشتری  از اکوتوریسم دارند ودانش اموزان  که درامد پدرشان بالای یک میلیون میباشد ،  درک کمتری  ازاکوتوریسم دارند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب سواد سرپرست خانوار

با در نظر داشتن جدول نتایج ازمون شفه از ادراک جوانان متاثر از طبیعت گردی ،دانش اموزانی که پدرشان سواد متوسطه ، ادراک بیشتری  از اکوتوریسم دارند ودانش اموزان  که پدرشان سوادابتدایی و عالی،  درک کمتری  ازاکوتوریسم دارند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه