تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

. پژوهشهایی که توسط یوان وهمکار(2013) پترو لوسی وهمکاران(2007  افراخته (1388) .در مطالعات خود هم به این نتایج رسیدند .همچنین دانش آموزان رشته های ریاضی و علوم انسانی، درک بیشتری از اکوتوریسم  نشان دادند.رشته های غیرنظری به سبب اینکه ساعات درسی شان بیشتر عملی می باشد، ودروس محیطی وزیستی کمتری در برنامه درسی آنها می باشد .از منظر جنسیت، دختران در مقایسه با پسران درک زیستی بیشتری دارند اما از نظر اقتصادی و اجتماعی فرهنگی درک کمتری از پسران نشان دادند .که با پژوهش های ماریا دل مار (2013) ،خانی (1390)وغنیان (1391)مطابقت می کند .ازنتایج این پژوهش درارتباط با تجربه سفر می باشد .دانش آموزانی که بیش از دوبار مسافرت داشته اند درک کمتری از اکوتوریسم  نشان دادند .یکی از علت های آن می توان گفت که بیشتر سفرهای آنان جنبه تفریحی و سرگرمی و درقالب سفرهای گروهی می باشد.بیشتر دانش آموزانی که شغل پدرشان آزاد می باشد درک زیستی بیشتری دارند .شغل سرپرست خانوار جوانان این شهرستان آزاد ،که بیشتر در حمل ونقل و کارگاهها مشغول کارند.همچنین دانش آموزانی که اندازه سواد پدرشان متوسطه(دیپلم ) می باشد درک بیشتری از اکوتوریسم  دارند .یکی ازنتایج پژوهش این می باشد که دانش آموزانی که معدل درسی بالاتری دارند درک کمتری از اکوتوریسم  نشان دادند ،که از علت های آن با در نظر داشتن شناخت نسبی ازنگرش آنان به گردشگری صرفا یک امر تفریحی می نگرند و اعتقادی به آن برای توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست ندارند .این موضوع با پژوهش ریجارتسون (2008)و گرت باتلر (2013)مطابقت دارد .درآمد یکی از متغیر های اساسی در پژوهش های مطالعه گردشگری می باشد مانند یوان(2010)،سیری ونگ (2013)که نتایج این پژوهش در ارتباط با درآمد سرپرست خانوار نشان می دهد که دانش آموزان با درآمد بالا درک کمتری از اکوتوریسم  نشان دادند. شاید علت های این امر این می باشد که بیشتر سفرهای آنان تفریحی می باشد و در دنیای مجازی ومانند انواع سرگرمی های رایانه ای و فیلم و تلفن همراه سرگرم هستند  و توجه کمی به طبیعت نشان می دهند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه