شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مراتع

وسعت مراتع استان حدود 4093342 هکتار می باشد. که اکثراً به صورتی قشلاقی ودر فصل زمستان مورد بهره برداری دامداران عشایر وروستایی قرار می گیرند. شرایط سخت وشکننده ی محیطی از قبیل کمبود نزولات آسمانی ونحوه ی پراکنش آن، شوری خاک وکمبود مواد آلی ، وجود گنبدهای نمکی واز همه مهمتر بهره- برداری های بیش از حد طی سالیان متمادی به ویژه در دهه های اخیر بر مجموعه ی اکوسیستم استان اعمال شده می باشد ومنجر به تخریب پوشش گیاهی غنی ومتنوع مراتع شده می باشد؛ به طوری که گونه های خوش خوراک به ندرت در عرصه ی مراتع پیدا نمود می گردد اما علی رغم آن پوشش گیاهی استان از تنوع خوبی برخوردار بوده که حتی در بعضی ار نقاط تفاوت هایی عمده با نقاط دیگر به نظر می آید. در نوار ساحلی پوشش گیاهی مراتع متفاوت ومتمایز از یکدیگر هست که بخشی از آن ها به صورت درختی وجنگل های پراکنده وبخشی دیگر به صورت بوته های مقاوم به خشکی وشوری وگیاهان یک ساله پیدا نمود می گردد. از کل مراتع استان6/711 هکتار را مراتع خوب و210906 هکتار را مراتع متوسط و3881723 هکتار را مراتع ضعیف تشکیل می دهند. (کلانتری و همکاران ،1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه