عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعداد روزها و اندازه بارش بین 10-5 میلیمتر در ایستگاههای مورد مطالعه

دردوره آماری در سطح ایستگاههای مورد مطالعه در 5 ماه ، 149 روز همراه با بارش بوده که  در مجموع 1020 میلیمتر بارش ثبت گردیده می باشد. همانطورکه در جدول شماره (4-8 ) نظاره می گردد بیشترین اندازه بارش مربوط به ماه (می) می باشد. در این ماه 81 روزهمراه با بارش و 625.3 میلیمتر بارش در سطح ایستگاه ها دیده می گردد که ایستگاه تهران با داشتن 23 روز همراه با بارش و 188.7 میلیمتر بارش بیشترین اندازه بارش را بخود اختصاص داده می باشد.

نکته قابل توجه در این ماه عدم برخورداری ایستگاه های چابهار، زابل و ایرانشهر  می باشد.

در ماه (ژوئن) وضعیت کمی متفاوت می باشد و برخلاف طریقه متداول ایستگاه اصفهان با 4 روز بارش و 34.5 میلیمتر بارش در جایگاه اول قراردارد و پس ازآن ایستگاه ایرانشهر با 4 روز همراه با بارش و 29میلیمتر بارش در جایگاه دوم می باشد.

در طی ماه های (آگوست) و (جولای) ، ایستگاه ایرانشهر با داشتن 4 و 9 روز همراه با بارش و 35.7 و 73 میلیمتر بارش در جایگاه اول قرار دارد.

در ماه (سپتامبر) نیز ایستگاه تهران با 2 روز همراه با بارش و 16.3 میلیمتر بارش دارای بیشترین اندازه بارش می باشد.

درشکل شماره (4-3) طریقه حرکتی پدیده مونسون و جریانات متاثر از این پدیده نشان داده می گردد و در جدول ذیل نیز نتایج حاصل از ورود این جریانات به نواحی جنوب شرقی و جنوبی کشور گزارش شده می باشد.

براساس نقشه های سطوح مختلف و داده های آماری ایستگاه های مورد مطالعه مشخص می گردد که این جریان هوا نیز تنها توانسته در ایستگاه ایرانشهر به اندازه  9 میلیمتر بارش ایجاد نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه