ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

با رونق نسبی زندگی شهری و عمده شدن نسبیمازاد اقتصاد حاصل از درآمد نفت، بخش کشاورزی اهمیت خود را نسبتاً از دست داد و شکاف شهر و روستا بیشتر گردید در نتیجه مهاجرت روستاییان به شهر نیز افزایس پیدا نمود (4/1 درصد در سال) به هر حال مهاجرت به وسعت دوره بعد از اصلاحات ارضی نبوده می باشد.اما آن چیز که که به عنوان رشد شتابان شهرنشینی  آغاز گردید بعد از سال­های 1340 بود. انجام اصلاحات ارضی در اوایل دهه 40 افزایش درآمد حاصل از نفت، جذب سرمایه­های داخلی و خارجی به مقصود سرمایه­گذاری در بخش صنعت در درون شهرها، سیاست­های توسعه­ی شهر و تصویب فرهنگ شهری و ایجاد زمینه­ی تضاد شدید اقتصادی بین شهر و روستا، گرایش­های شهرنشینی را در ایران تقویت کرده و موج مهاجرت­های روستایی را سبب گردید. (نظریان، اصغر، 1374، 194).

پیدایش دلارهای نفتی در سال­های 1350 هـ . ش (1970 . م) از افزایش بی­سابقه قیمت نفت ناشی شده و تأثیر دولت روزی بخش و قانونگذار و مجری را بیش از پیش تحکیم می­کند. بخش خدمات ـ اکثراً دولتی به نحوی بی­سابقه به ضرر دو بخش کشاورزی و صنعت گسترده می­گردد و درآمد حاصل از نفت باعث سوق دادن جامعه به سوی مصرف، بی­هیچ حرکت تولیدی می­گردد و به جای ایجاد تاسیسات و تجهیزات زیرساختی مناسب برای توسعه درون­زا، در جهت نیازهای توسعه برون­زا به کار گرفته می­گردد. بخش خدمات به عنوان سومین بخش اقتصادی، بی­هیچ ارتباطی با دو بخش تولیدی بزرگ و بزرگتر می­گردد و گردش سوداگرانه سرمایه و پول را سبب می­گردد. مهاجرت روستایی در حاشیه این گردش، مکان استقرار خویش را در حاشیه شهر باز می­یابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه