ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

). ظرفیت­سازی اجتماعات را جهت کنترل فرایندهایی که بر زندگی آنها و محیط زندگی­شان اثرگذار می باشد، توانمند می­سازد. انجام فعالیت­های ظرفیت­سازی در خلاء سیاسی امکان­پذیر نیست و همچنین تأثیر نهادهای میانجی و نهادهای اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.در ظرفیت­سازی، جابجا کردن مداوم و یا تخریب و نوسازی سکونتگاه­های غیررسمی مد نظر نبوده، بلکه شکلی از تحول نهادی و اجتماعی و مدیریتی مورد توجه می باشد که دستیابی به بهسازی یا ارتقای محیطی محلات را در محل فعلی آنها هدف قرار می­دهد. ظرفیت­سازی شامل راهبردهای ویژه­ای برای نوسازی، با حداقل اختلاف و فاصله­اندازی و از بین بردن دارایی­های کالبدی و اجتماعی در میان اجتماعات محلی موجود می باشد. در یک رویکرد اساسی، ظرفیت­سازی مستلزم در نظر داشتن ساختار اجتماعی و مدیریتی حاکم بر سکونتگاه­های غیررسمی از طریق تحرک بخشی و بهره گیری از توان­ها و سرمایه­های اجتماعی درون محلی و مبتنی بر یادگیری از طریق شرکت در فعالیت­های عملی مربوط به ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاء بخشی سکونتگاه­های غیررسمی می باشد. بیشترین اهمیت در فعالیت­های مربوط به ظرفیت­سازی، متوجه مسائل راهبردی (Strategic issues)، تشخیص نیازهای اساسی، با کمک رهیافت­های ارائه شده از طریق این فرآیند (ظرفیت­سازی) می باشد و در اساس پیوند با مفاهیم راهبردی و عملی از طریق مداخله اجتماعات محلی در طریقه برنامه ریزی و اقدام برای ارتقای محیطی قرار می­گیرد.بایستی توجه داشت که فرآیند ظرفیت­سازی جهت اجرایی و عملی کردن برنامه­های خود نیازمند به منابع مالی و غیرمالی دارد و اگر این طور نباشد با شکست مواجه خواهد گردید. تجربه بانک جهانی در طی 25 سال اخیر در انجام تعدادی پروژه در زمینه بهسازی شهری در سکونتگاه­های غیررسمی و کم­درآمدنشین شهری نشان می­دهد که خدمات­رسانی به سکونتگاه­های فقیرنشین اگر به درستی و در چارچوب بستری از آگاهی­ها و دانش اجتماعی و آموزش شهروندی برای ظرفیت­سازی صورت نپذیرد، هزینه­های غیرواقعی به همراه خواهد داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه