ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: پیامدهای سکونتگاه­های غیررسمی بر اقتصاد شهر (تشدید نابرابریهای موجود)

میتوان ارتباط­ای دو سویه بین نابرابری­های اقتصادی و رشد و شکل­گیری سکونتگاه­های غیررسمی مستقر نمود به این شکل که تشدید نابرابری­های اقتصادی عامل تسریع رشد این سکونتگاه­ها خواهد گردید، رشد این سکونتگاه­ها نیز با در نظر داشتن هزینه­هایی که به شهر وارد خواهند نمود مانند هزینه تأمین تسهیلات شهری، بهسازی و ساماندهی این سکونتگاه­ها و هزینه جلوگیری از گسترش آنها    می­تواند به افزایش نابرابری­های اقتصادی در شهر منجر گردید زیرا امکان سرمایه گذاری در سایر زمینه های موثر در عمران شهر من جمله ایجاد اشتغال را کاهش خواهد داد.

1-2: اسکان غیررسمی و مدیریت شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اسکان غیررسمی و مدیریت شهری :جریان توسعه شهری در ایران طی ۲۰ سال گذشته باعث گردید جمعیت شهر نشین بالغ بر ۲ برابر گردد و پیش‌بینی‌ها حکایت از ادامه سریع این رشد دارند.در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی دولت و شهرداری‌ها در گسترش زیر ساخت‌ها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیشی گرفته می باشد. در نتیجه پدیده اسکان غیررسمی به سرعت و به صورتی بی‌قاعده گسترش یافته می باشد.آمارها حکایت از آن دارند که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت کلانشهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در زیستگاه‌های نابسامان در حاشیه شهرها اسکان یافته‌اند که این مناطق جایگاه فقیرترین گروه‌های جمعیت‌شهری هستند و معمولا سطح زندگی ساکنان این مناطق پایین‌تر از خط فقر یا حداکثر همسطح آن می باشد. جمعیت ساکن این مناطق که اکثریت‌شان را مهاجرانی از مناطق روستایی تشکیل می‌دهند به شدت گرفتار بیکاری هستند.مطالعه‌های انجام شده نشان می‌دهد که اصولا رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و نامنظم و شکل گیری جزیره‌های فقر در حاشیه و درون شهرها به‌دلیل حذف اقشار کم درآمد از نظام برنامه‌ریزی یا لحاظ نکردن آنها به صورت فعال به‌عنوان گروه‌های هدف در سیاست‌گذاری‌هاست.مطالعات بیانگر این موضوع می باشد که اسکان کم درآمدها و ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های نابسامان شهری از موضوعات و مسائل مهم توسعه شهری کشور می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه