ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

در کشور ما نیز اسکان غیررسمی با رشدی سریع‌تر از رشد شهر نشینی یا به تعبیری رسمی مواجه بوده و در واقع اسکان غیررسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری می باشد که درون یا مجاور شهرها به شکل خودرو فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازی با تجمعی از اقشار کم­درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می‌گیرد.در واقع حاشیه­نشینی پدیده‌ای‌می باشد که در طول ۶۰ سال گذشته در شهرهای بزرگ ایران پدیدار شده و خانوارها و افرادی را که در مجاورت شهرها، در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند، در بر می‌گیرد. حاشیه­نشینی به معنای اعم شامل تمام کسانی می باشد که در محدوده اقتصاد شهر ساکن هستند اما جذب اقتصاد شهر نشده‌اند.جاذبه‌های شهری و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه‌شان کنده و به سوی قطب‌های صنعتی بازار کار می‌کشاند. این­ها اکثرا مهاجران روستایی هستند که به مقصود گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند.

پس می‌توان تمامی افرادی را که در جامعه شهری از نظر درآمد یا بهره‌مندی از خدمات در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند، حاشیه نشین به شمار آورده یا تمامی مهاجران روستایی را در این دایره داخل نمود؛ اما مفهوم پدیده را این چنین وسعت بخشیدن هیچگاه نمی‌تواند راه‌حلی در برابر معضلات ارائه کند، زیرا در یک اقتصاد آزاد چگونه می‌توان حد مطلوب رفاه را مشخص نمود؟ این حد مطلوب آمادگی، توانمندسازی، مهارت، فعالیت و توانایی افراد وابسته می باشد.

1-1: راهکارهای ساماندهی فضای شهری

1ـ بهسازی فضاهای حاشیه نشین: در این راهکار ضمن رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین بر زمین همکاری مردم ومساعدتهای دولت بایستی مدنظر باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2ـ نوسازی فضاهای حاشیه­نشین (درصورت عدم بهسازی): الف) تخریب و نوسازی منطقه ضمن رسمیت دادن به ساکنین که به دو صورت قابل مطالعه واجرا می باشد: – بهره گیری از مساعدتهای دولت با تاکید بر خود یاری مردم – بهره گیری از پتانسیل­ها و منابع مالی بخش خصوصی جهت بلند مرتبه­سازی وارائه تسهیلات جهت رهن و اجاره مسکن برای مالکین در طول دوره بازسازی اماکن.

3ـ جابجایی واسکان در مکانهای جدید: درصورت عدم امکان بهسازی یا نوسازی فضاهای حاشیه­نشین و حفظ اسکان در آنها بایستی به تخصیص، آماده­سازی، نوسازی و اسکان جدید جمعیت در فضایی دیگربپردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه