عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: مهاجرت و اسکان غیررسمی

به دلیل ماهیت مهاجرت و اینکه اساساً پدیده­ای بین رشته­ای می باشد، اندیشمندان مختلف بنا به حوزه تخصصی خود تعاریف متعددی از آن عنوان کرده اند. مهاجرت نوعی از جابه­جایی مکانی (کاظمی پور، 1379: 105). می باشد. یکی از جنب ه های تجزیه و تحلیل جمعیت، به نقل و انتقال سکونتی بشر از مکانی به مکان دیگر مربوط می گردد (نظری، 1373: 66). در ایران در یک صد سال اخیر، مهاجر ت های روستایی شدید بوده و معضلات آن دامن­گیر مناطق شهری و روستایی ایران بوده می باشد.  مانند این معضلات حاشیه­نشینی می باشد، تا جایی که به عنوان یکی از عمده­ترین و بغرنج­ترین معضلات شهری (پارساپژوه، 1381: 161). رخ نموده که پیوسته نظر برنامه­ریزان شهری را به خود معطوف ساخته می باشد. اقشار کم درآمد ساکن در مناطق روستایی و شاغل در فعالیت های تولیدی سنتی به دلیل در حاشیه قرار گرفتن این بخش، راهی شهرها شده­اند و به همین دلیل شهرها فرهنگ دوگانه­ای یافته­اند و به مانند جزیره­ای ثروتمند در کمربندی سیاه از محرومیت محصور شده­اند (ربانی و همکاران، 1385: 90ـ89). مهاجران روستایی که به سوی شهرها روانه گشته­اند و برای خود سرپناهی نمی­یابند (مشهدیزاده دهقانی، 1387: 121). با انواع مختلف شرایط ناکافی زندگی (Berger, 2006, 9) و به گونه کلی با کمبود یک یا چند تا از شرایط زیر مواجه هستند:

1ـ دسترسی به منابع آب سالم،

2ـ  دسترسی به تسهیلات بهداشتی مناسب،

۳ـ مناطق زندگی شایسته،

۴ـ کیفیت ساختمان،

5ـ امنیت (Millennium Development Goal Indicators Database, 2006)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه