عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: ضرورت ظرفیت­سازی برای ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاه­های غیررسمی

تغییر در ساختار سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی شهرها، شتاب برای شهرنشینی، افزایش شکاف بین اغنیا و گروه­های کم­درآمد با تبعات اجتماعی منفی، اداره و مدیریت مطلوب شهرها را، در رأس چالش­های شهری و منطقه­ای به ویژه در کشورهای جنوب قرار داده می باشد ولیکن فقدان پذیرش مسئولیت پاسخگویی، به حاد شدن مسائل شهری مانند اسکان غیررسمی و حاشیه­ای شدن بعضی از اجتماعات در شهرها و پیرامون شهرها دامن زده می باشد. لذا ظرفیت­سازی برای مسائل تهدیدکننده توسعه شهری از ضروری­ترین چالش­ها در جنوب می باشد. بایستی توجه نماییم که 40 الی 50 درصد ساکنان در کشورهای جنوب به شیوه غیررسمی مسکن گزیده­اند و نمی­توان بدون در نظر داشتن مشارکت آنها تصمیم گرفت و انتظار موفقیت داشت (پیران، 1387: 27).

این نکته امیدبخش می باشد که حداقل در تعدادی از کشورهای جهان در در نظر داشتن ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاء بخشی سکونتگاه­های غیررسمی اگرچه با سرعتی اندک، موفقیت­های چشم­گیری به دست آمده می باشد (هند، مالزی، آفریقای جنوبی، برزیل و …) در این چالش، آموخته­هایی که به دست آمده بر اهمیت تأثیر مثبت ظرفیت­سازی (Capacity Building)، در ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاه­های غیررسمی، به عنوان مفهومی با رویکرد به آینده (Visioning) در توسعه شیوه­های مدیریت منابع انسانی، اجتماعات محلی، سرمایه­های نهادی درون محلی، مهر تأیید نهاده می باشد.توسعه اجتماع محور (Community Driven(Based) Development) به مثابه فرآیند و ابزار ارتقای مشارکت مردمی و برقراری حکمروایی خوب شهری (نظام تدبیر شایسته) و کوشش برای ارتقای وضعیت زندگی فقرا و کم­درآمدها بیش از همه از طریق ارتقای ظرفیت­های فردی، خانوادگی و اجتماع محلی دست­یافتنی می باشد (محمدی، 1387: 93). کنترل تصمیم­گیری­های از بالا بدون ارتقای ظرفیت­های اجتماع محلی امری دشوار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه