عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

یادگیری نحوه مدیریت و بهره گیری از سرمایه­های یک اجتماع محلی.در رویکردی دیگر ظرفیت­سازی فرآیندی می باشد که تحت یک چارچوب مالی و نهادی ساکنان سکونتگاه­های غیررسمی به تمرکز بر مسائل و معضلات حاد سکونتگاه آگاه ساخته، و جهت واقع شدن سکونتگاه­شان به عنوان بخش جدایی­ناپذیری از شهر و خروج از حاشیه­ای بودن، رهنمون می­سازد. این امر مستلزم برداشتن موانعی می باشد که آنها را در دسترسی به خدمات مالی، مسکن، زیرساخت­ها، آموزش و دیگر خدمات شهری محدود ساخته می باشد. همچنین مستلزم تشویق آنها برای نهادینه ساختن و ارتقای مهارت­ها و اطلاعات­شان جهت ورود به عرصه برابری می باشد که سایر کنشگران جامعه در آن فعالند.کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، در سال 1996 ظرفیت­سازی را چنین تعریف نمود که: «ظرفیت­سازی مشابه واژه توسعه پایدار با دامنه گسترده­ای از مفاهیم در ابعاد انسانی، فنی، مالی، علمی، و فرهنگی و نهادی در ارتباط می باشد. در واقع فرآیندی می باشد که در طی آن دولت­ها و نهادهای محلی و اجتماعات محلی، مهارت­ها و دانش خود در زمینه مدیریت منابع محیطی و طبیعی به نحوی پایدار در طی فعالیت­های روزانه خود ارتقاء دهند».

بنیان­های اصلی این مفهوم عبارت از موارد زیر خواهد بود:

  • مقتدرسازی مردم برای تأمین معاش خود به نحوی پایدار از طریق ارتقای آموزشی و مهارتها.
  • به کارگیری رویکردهای چندجانبه در زمینه برنامه ریزی و اجرا برنامه­ها
  • تأکید بر تحول و نوآوری نهادی و فنی
  • تأکید بر تقویت و بهره گیری از سرمایه اجتماعی (همچون قواعد اجتماعی داوطلبانه) در طی آزمون و یادگیری
  • تأکید بر توسعه و به کارگیری مهارت­های جمعی (نهادی) و فردی (McGinty&Cook, 2002, p2)

در فرآیند ظرفیت­سازی؛ 1ـ روزآمد کردن مهارت­ها، 2ـ بهبود فرایندها و 3ـ تقویت سازمان­ها مهم محسوب می­گردد. فرآیندی می باشد معطوف به سرمایه­گذاری بر روی قابلیت­های مردم، سازمان­ها و فعالیت­های آنها که جامعه­اشان را در رسیدن به توسعه یاری می­کند (آمایش و توسعه البرز، 1388: 147).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه