عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

کشورهای جنوب در مواجه با نظام سرمایه­داری در ارتباط با نیازهای آن نظام، شهری شدن معاصر خود را آغاز کرده می باشد و لذا فرآیند شهری شدن، برون­زا یا تحمیل شده از خارج بوده می باشد. با شروع این فرآیند، شبکه همگون صنعتی (در صورت وجود) کاملاً تحت تأثیر قرار گرفته، چند شهر و در اکثر موارد فقط یک شهر با سرتی چشمگیر رشد خود را آغاز کرده می باشد و تمامی تحولات فضایی ـ مکانی کشور تحت تأثیر این شهر یا چند شهر محدود بوده می باشد این امر به پدیده بزرگ سری یا «ماکروسفالی» در شبکه شهری کشورهای جنوب جهان بخشیده و تمامی تحولات اقتصادی، جمعیتی حتی سیاسی و اداری کشور را تحت­الشعاع قرار داده می باشد. بزرگ سری در شبکه شهری (از نظر تاریخی) به عدم امکان پیش جغرافیایی الگویی مصرف سرمایه­داری صادره به کشورهای جنوب زیرسلطه، خاصه در آغاز ارتباط بین این دو جهان، باز می­گردد شبکه زیربنایی کشورهای جنوب، به علت توسعه­نیافتگی تاریخی خود قادر به جذب غیرمتمرکز الگوی مصرف غرب نیست و ایجاد چنین شبکه زیربنایی از یکسو پرهزینه و از سوی دیگر در شرایط عدم وجود نیروی انسانی ماهر، ابزار و سرمایه محلی یا عدم تمایل به سرمایه­گذاری، طولانی و گاه غیرممکن می باشد. لذا تمرکزگرایی براساس ترکیب عامل خارجی (تمایل به ادغام ملی در اقتصاد سرمایه­داری جهانی) و عامل داخلی (ناتوانی شبکه زیربنایی موجود و ممکن نبودن ایجاد ان در کوتاه­مدت) به اصل اساسی، بنیادین و هدایت­کننده فرآیند شهری شدن کشورهای جنوب بدل می­گردد (پیران، 1366، 59).

سرمایه­داری آنچنان ماهرانه کارکرد شهرها را به دگرگونی کشاند که کمتر کسی متوجه آن گشت، شهرهای جنوب در شبکه سنتی خود در پیوند با روستا تکیه بر مازاد تولید روستائیی داشت اما نفوذ سرمایه­داری، شهرها را به قطب­های سرمایه­داری جهانی متصل ساخت (سازمان برنامه و بودجه استان زنجان، 1370).

طی این فرآیند که توسعه یافتن، مدرن شدن، صنعتی شدن، پیشرفت، رشد اقتصادی، … خوانده می­گردد. نرخ مبادله بین شهرها و روستاها، به زبان روستاها تغییر نمود و با مرکزیت یافتن شهر و راه یافتن رسانه­های همگانی به روستا و یا آمد و گردید بین شهر و روستا، انبوه روستاییان به شهر روانه می­شوند (پیران، 1366، 30).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه