ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: ساماندهی

سامان به معنی ترتیب و اسباب و آرایش و به مرور ساختن چیزها و کارهاو نظام و رواج آن و سامان دادن به معنی نظم و ترتیب و سر و صورت دادن می باشد (دهخدا، 1345: 190 و 188). در ساماندهی با یک سازمان کارکردی- فضایی در گیر آن هستیمکه پس از شناخت این سازمان و با در نظر داشتن اهداف مدنظر و با لحاظ نقاط ضعف و قوت و همچنین امکانات به تجدید آن پرداخته می گردد (خاکساری، 1383: 129). پس ساماندهی را می توان به مجموعه فعالیتهایی اطلاق نمود که منجر به ارتقا و بهبود وضعیت کالبدی و کارکردی یک محیط م ی گردد و هدف نهایی آن بهبود شرایط زیست و محیط سکونت انسانهاست.

1-1-2: مسکن

مسکن مکانی فیزیکی می باشد و به عنوان سرپناه، نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب
می­آید. در این سرپناه نیاز های اولیه خانواده، مانند: خوراک، استراحت، وحفاظت در برابر شرایط جوی تأمین می گردد (اهری و دیگران، 1367: 7). مسکن معادل کلمه لاتین Housing، به عنوان یک پناهگاه می باشد. به یک «دستاورد» و یا «فرآیند» گفته می گردد که در برگیرنده فضای فیزیکی درون و بیرون از ساختمانهاست که خانواده در آن زندگی و رشد می کنند و سپس رو به زوال می­طریقه (سیف الدینی، 1385: 165). پس، مسکن علاوه بر فضای خانه، کل محیط سکونت را نیز در بر می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد