عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: اسکان غیر رسمی

اسکان غیررسمی یکی از چهره­های بارز فقر شهری می باشد که در درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی، با تجمعی از اقشار کم­درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می­گیرد و با عناوینی همچون حاشیه­نشینی، اسکان غیررسمی، سکونتگاه­های خودرو و نابسامان نامیده می­گردد. با در نظر داشتن نارسا بودن اصطلاح حاشیه­نشینی و آلونک­نشینی برای کلیه اشکال این پدیده، اصطلاح اسکان غیر رسمی، با تعبیری گسترده­تر به جای حاشیه نشینی و آلونک نشینی بکار می­رود. از این رو اصطلاح اسکان غیر رسمی شامل حاشیه­نشینی و اشکال متعدد می­باشد (کمانرودی،1377 :19).

1-1-2: حاشیه نشینی

مفهوم حاشیه نشینی به معنای اعم، شامل تمام کسانی می باشد که در محدوده اقتصادی شهرساکن هستند اما جذب اقتصاد نشده­اند. جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار می کشد و اکثراً مهاجرین روستایی هستند که به مقصود گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند (یاوری، 1383: 612).

حاشیه­نشینان کسانی هستند که در شهر سکونت دارند اما بنابه عللی نتواسته­اند جذب نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرشده و از خدمات شهری بهره­مند گردند (عابدینی، 1364: 137). اگرچه به نظر می­رسد مهاجرت عامل اصلی شکل­دهی و رشد مناطق حاشیه­نشینی در شهرهاست اما واقعیت این می باشد که بخشی از حاشیه­نشینان ساکنین همیشگی شهر می باشند که به علت فقر اقتصادی در واحدهای مسکونی غیرمتعارف، غیراستاندارد وسکونتگاههای غیر رسمی زندگی می کنند واحدهایی که بعضاً از حداقل امکانات و ملزومات بهداشتی ورفاهی محروم می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه