ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: سطح میانی

نظریه های نوسازی را می توان متعلق به سطح میانی دانست. در این نظریه­ها به تحولات درونی جامعه بر اثر وقوع پدیده­های مدرن مانند توسعه­ی صنعتی، افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها ، و در نتیجه بروز مشکلاتی مانند کشمکش و ستیز اجتماعی برای آن دسته از مهاجرانی که قادر به تطبیق با هنجارهای زندگی مدرن شهری نبودند، می­پردازند. بهره گیری از مفاهیم سرمایه­ی اجتماعی و انزوای اجتماعی برای توصیف وضعیت فقیران شهری که گرفتار چرخه­ی فقر شده­اند و فاقد سرمایه­ی اجتماعی برون گروهی برای برقراری تعامل با دیگر گروه­های اجتماعی با وضعیت بهترند؛ در این سطح می­گنجد (ایمانی جاجرمی، 1381: 45).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با شروع توسعه­ی برون­زای کشور و در جهت همه­گیر ساختن الگوی مصرف خاص سرمایه­داری غربی، شهر مرکزی در دستور کار قرا ر گرفته، ارتباط­ی سنتی سه نظام معیشتی (عشایری، روستایی، شهری) گسیخته و ایل و روستا به ساختارهای مجزا ودر حال فروپاشی بدل شدند، ناتوانی زیرساختی کشور برای جذب غیر متمرکز الگوی مصرف، سبب تمرکز فوق العاده­ی شبکه­ی شهری در پایتخت و با شدتی به مراتب کمتر، در چند شهر دیگر شده می باشد، تمرکز شدید شبکه ماکروسفال شهری، سبب تشدید معضلات شهری و مانند سرپناه و معضل مسکن می گردد و از آنجا که نعم مادی و خدادادی براساس قشربندی و سلسله مراتب اجتماعی توزیع می­گردد و گروهی با نداشتن سرپناه روبرو می­شوند (پیران، 1366: 46). این امر منجر به شکل­گیری سکونتگاه­های نابسامان و حاشیه­نشینی در شهرها می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه