عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1: سطح خرد

این سطح با نظریه­های فرهنگ­گرا که مشخصه­ی آن در نظر داشتن ویژگی­های فرهنگی و روانی ساکنان غیررسمی (حاشیه نشینان) می باشد و با بهره گیری از مفاهیمی زیرا بشر حاشیه­ای و فرهنگ فقر، شروع می­گردد. مفهوم بشر حاشیه­ای، تصریح به انسانی دارد که به دلایلی جذب جامعه نشده و نسبت به آن غریبه مانده می باشد. این مفهوم را نویسندگانی مانند پارک و توماس و زنانیکی برای توصیف مهاجران بیگانه­ی ساکن در شهر باداشتن ویژگی­هایی زیرا روحیه­ی ستیزه­جو ، بی­سازمانی خانواده و نابسامانی­های عاطفی به کار برده­اند (ایمانی جاجرمی، 1381: 45).

به گونه کلی عللی که در سطح خرد زمینه­ساز پیدایش و شکل­گیری حاشیه­نشینی و اسکان غیررسمی می گردد عبارتند از:

1ـ  ضعف برنامه­های بخشی[1] مشخص و مؤثر برای پاسخگویی به نیاز سر پناه کم­درآمدها در توزیع جغرافیایی مناسب .

2ـ عدم پیش­بینی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کم­درآمد در طرح های کالبدی[2] شهری و اعمال استانداردهای خارج از استطاعت ایشان.

3ـ دسترسی ناچیز به نظام­های رسمی اعتباری و وام مسکن برای کم درآمدها، به ویژه شاغلین در بخش غیر رسمی[3]

4ـ وجود باندهای قدرت نامشروع و سوداگران زمین باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت و سازها، به ویژه در فضای بینابینی شهرها.

5ـ فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم درآمد و عدم طرفداری و هدایت دولت در مورد خانه سازی خودیار[4] (صرافی، 1381: 7)

[1]– Sectoral

[2]– Physical

[3]– Informal sector

[4]– Self–Help

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد