شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

در دیدگاه اکولوژی، نواحی فقیر شهری نظیر گتوها، به پستی ژن  اکنان آن نواحی نسبت داده می گردد. نظریه­پردازان این گروه عقیده دارند که حتی اگر گروه های مهاجر قومی و نژادی دیگری نیز در این محله ها ساکن شوند، باز هم این نواحی فقیر باقی خواهند ماند. پس مشکل این محله­های فقیرنشین به نواحی خاص آنها برمی گردد نه به افرادی که در این نواحی ساکن­اند (افروغ، 1377: 96). این مکتب، داروینیسم اجتماعی را در مورد شهرها با سکوت به کار گرفته و شکل­گیری خاص شهرها را در آزادی امپریالیسم به یک نظام طبیعی عمومی نسبت داده می باشد (شکویی، 1379: 131).

از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا، الگوی توسعه وابسته و برون­زا و جریان صنعتی شدنِ وابسته که معلول تسلط اقتصادی کشورهای توسعه یافته کنونی می باشد، شهرنشینی شتابان و ناهمگون را به دنبال دارد. به موازات رشد نامتعادل، نابرابری درآمدها افزایش می­یابد و عدم تعادل های ساختاری جامعه شتاب می­گیرد، که نتیجه آن ظهور حاشیه­نشینان شهری می باشد. از این دیدگاه، پدیده حاشیه­نشینی یکی از بارزترین پدیده­های مهاجرت ـ به خصوص از روستا به شهر ـ در کشورهای پیرامونی به شمار می­رود. درواقع فرایند حاشیه­نشینی شهری، فرایند انتقال فقر و محرومیت از روستا به شهرهاست (حاج یوسفی، 1381: 18ـ17). این دیدگاه به علل پیدایش سکونتگاه­های مختلف می­پردازد و می­کوشد با ریشه مسئله درگیر گردد (پیران، 1373: 97). اما راهکارهای لازم را برای ساماندهی و بهسازی زندگی و سکونت در کانون­های حاشیه­نشین ارائه نمی کند، بلکه غالباً تنها راه حل مسئله را در تغییر ساختار حاکم بر کار، تولید، توزیع و مصرف و در مجموع، ساخت اقتصادی و نیز تغییر بنیادین جوامع می­بیند (شیخی، 1381: 38).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه