ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زمانی که ما شروع به سازماندهی و تدارک برگزاری نشست جهانی شهر در استانبول نمودیم، متوجه شدیم که ما نیاز به این داریم که به تأثیر کلیدی توسعه منابع انسانی و ظرفیت­سازی در مدیریت آتی شهرها و نواحی روستایی خود توجه بیشتری نماییم.

(IHS and DPU, 1996, p6)، تبلور آراء ارائه شده را می­توان در دستور کار 21 و بیانیه استانبول که بر تعمیق اهداف سیاست­های توسعه مسکن در سطوح محلی تأکید دارند، پیگیری نمود. در اسناد ارائه شده از سوی نشست­های نامبرده، بر سیاست­های مدیریت، توسعه و تأمین مسکن شهری با رکیوردی ویژه به فقر شهری و در کنار آن مدیریت منابع انسانی و مشارکت اجتماعات بومی که هدف برنامه ریزی هستند، مبذول گردیده می باشد (UN-Habitat,Ibid,p1). در این راستا مرکز اسکان بشر سازمان ملل در ساماندهی وضعیت سکونتگاه­های غیررسمی بر اهمیت طرفداری از اجتماعات محلی و بومی (توسعه درون محله­ای) از طریق رسمیت بخشی و ممانعت از اخراج­های اجباری تأکید دارد (Ibid,p1). لذا امنیت در اقامت، رسمیت بخشی به سکونتگاه­های غیررسمی و بهسازی اسکان غیررسمی در محل کنونی­اشان (به استثنای بعضی گونه­های در معرض تهدید) مانند راهکارهای موفق در آخرین تجارب جهانی می باشد. در شرایط حاکم بر سکونتگاه­های غیررسمی ایران اجرای راهکارهای مذکور مستلزم ظرفیت­سازی از طریق اهمیت دادن به تأثیر مشارکت و یادگیری اجتماعی (آموزش شهروندی) با هدف ارتقای محیطی اجتماعی محور (Community Based) و از طریق در نظر داشتن توان­ها و ظرفیت­های درونی موجود در اجتماعات ساکن در این سکونتگاه­ها می باشد. این مهم از طریق ایجاد شبکه­های ارتباطی اطلاعات (Networking) در سطح شهر و راهبردهای عملی و مشارکت­جویانه در چارچوب برنامه­های توسعه ظرفیت نهادی و مدیریت محلی مؤثر، قرین به موفقیت خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه