عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه

نظریه­پردازان مخالف نظام سرمایه­داری هرگونه فعالیتی در راستای تعادل بخشی اقتصادی – اجتماعی و فضایی کشورهای در حال توسعه را ناممکن دانسته وحتی موجب تشدید عدم تعادل عنوان می کردند. آنها زدایش پدیده مذکور را منوط به از میان برداشتن نظام­هایی می­دانستند که به هر شکلی با سرمایه داری جهانی در ارتباطند.در این دیدگاه نیز نوعی جبرگرایی و ساختارگرایی هست که نسبت به موضوع به شدت بد بین می باشد. بر این اساس برنامه ریزی در راستای حل مشکل اسکان غیر رسمی بی­فایده می باشد. با این تفاصیل در این نظریه نیز، مهاجرت روستائیان، به شهرهای بزرگ نفی و مذموم شمرده می­گردد و نشانه وابستگی به سرمایه­داری جهانی به حساب می­آید.تعدیل و دگرگونی در دو نظریه مذکور موجب گردید که در نیمه دوم دهه 1980 به جای واژه­های مختلف حصیرآباد، حلبی­آباد ، زاغه­نشینی، اتاق­نشینی،… واژه اسکان غیر رسمی برای انواع مسکنی که مهاجران بیرون از قواعد رسمی شهرسازی می سازند، انتخاب گردد. این نشانه که پدیده مذکور صرفاً از توسعه اقتصاد ناشی نشده، بلکه به برنامه ریزی و به ویژه برنامه ریزی کالبدی نیز مرتبط می باشد (بیگدلی، 1383: 67).

1-1-2: سیاست تخریب و پراکنش

این سیاست صرفاً اجرایی با توجه منزجرانه نسبت به پدیده اسکان غیر رسمی و آواره کردن ساکنین آن را دارد. این شیوه ابتدایی که رایجترین و معمولترین شیوه برخورد با پدیده اسکان غیر رسمی می باشد از دیدگاه آکادمیک و برنامه ریزی منفورترین شیوه­ها می باشد. زیرا که، نه تنها تاثیری در حذف اسکان غیر رسمی نخواهد داشت، بلکه موجبات پراکنش و تشدید آن را نیز فراهم می آورد. از سوی دیگر در این توجه، به عوامل اصلی و جنبی پیدایش اسکان غیر رسمی غیر از از خود اسکان غیر رسمی که تابعی بیش نیست، توجه ندارد.

پدیده اسکان غیر رسمی پیامد طریقه تکاملی و تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع و نشأت گرفته از سیاست­های کلان برنامه ریزی می باشد. از این رو جامعه (به مفهوم دولت و مردم) و خصوصاً برنامه­ریزان موظفند بدن اغماض آنها در راستای رفع عوامل ریشه­ای و روبنایی اسکان غیر رسمی بکوشند. از نمونه­های اجرائی شیوه فوق می توان به مورد مانیل با تخریب حدود 3 هزار آلونک و انتقال قهری حدود 11 هزار نفر نام برد.در سطح شهر تهران در نواحی گوناگون مانند مناطق 16، 14، 2 شیوه مذکور به اجرا در آمده می باشد،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه