ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

بازگشت سرمایه، بدین مفهوم که بازگشت سرمایه تا حد ممکن جهت امکان تکرار آن تامین می­گردد.

تکرار شوندگی، در صورت برگشت سرمایه و توان مالی دولت، امکان تکرار پروژه هست. این راهبرد در دهه 1970 مورد استقبال کامل قرارگرفت و در غالب کشورهای جنوب به اجرا در آمد، اما پس از مدتی کاستی­های آن عیان گردید. گذشته از اینکه بنابر انتقادهای سیاسی بر اینکه این راهبرد موجب تثبیت نظام سرمایه­داری می­گردد. معضلات اساسی آن ناتوانی­های مدیریتی، ناتوانی گروههای پایین­تر کم­درآمدها در پرداخت هزینه­ها، مقابله بعضی از گروههای موجود (اسکان غیر رسمی) و بألاخره منتزع بودن آن از نظام روابط موجود برنامه ریزی و بازار مالی یا ساخت و ساز شمرده شده می باشد. این تجربه به وسیله بانک جهانی اینگونه جمع­بندی گردید که برای حل مشکل کم­درآمدها نیاز به ارتباط استادانه­تر و به هم پیوسته­تری بین بازار دولت و خانوارهاست.

1-1-1: آزادسازی و تثبیت اقتصادی

رویکرد جدیدی که پس از سیاست­های پیش گفته شده به مسکن ایجاد شده بود و به سرعت تحت تأثیر سیاست­های موسوم به آزاد سازی و تثبیت اقتصادی قرار گرفت. که به صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی مبلغان و مروجان اصلی آنها بودند. با این تفاوت که صندوق بین­المللی پول و سیاست­های تثبیت اقتصادی تأکید بیش از حد داشته اما بانک جهانی به دلیل لحاظ کردن نسبی مسائل توسعه صرفاً به مسائل اقتصادی نمی پرداخت. با این همه رویکرد مذکور تحت سیاست­های جدید اقتصادی اکثراً مقوله پیوند مالی و اعتباری و بودجه ای و جایگاه کلان اقتصادی مسکن و آثار آن بر تورم و اشتغال مورد توجه قرار داد.نتایج سیاست­های مذکور به گونه عام در کشورهای جنوب رضایت بخش نبود، به طوری که در آمریکای لاتین در دهه 1980 ، دهه بر باد رفته نامیده گردید و به گونه خاص در بخش مسکن نیز بر ابعاد بد مسکنی و حاشیه­نشینی در غالب کشورهای در حال توسعه افزوده گردید. به گونه مثال نرخهای ترجیهی (که در طرحهای آماده­سازی در ایران نیز مورد بهره گیری قرار گرفت) نتوانست به بهبود وضع مسکن کم درآمدها کمک کند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه