شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه لیبرالی، شکل کنونی اقتصاد جهانی را در کلیت آن می­پذیرد و آلونک­نشینی را از نابسامانی­های قهری توسعه سرمایه­دارانه به شمار می­آورد که در مقام مقا یسه با دستاوردهای نظام سرمایه­داری ناچیز و قابل اغماض می باشد (پیران، 1374: 125). این دیدگاه می کوشد تا با ارائه راه و روش هایی که تنها به معلول می­پردازد، نابهنجاری مسکن خودساز زیر استاندارد را از منظر فضایی ـ  کالبدی و نیز از جنبه اجتماعی و زیست محیطی و بهداشتی به حداقل برساند و راهی بجوید تا چنین مناطقی به هر شکل در کل شهر و نهایتاً در نظام شهری ادغام گردد. به گونه کلی این دیدگاه، چرایی و علل پیدایش این مناطق را قهری و از تبعات نظام جهانی موجود می­داند و بر این باور می باشد که بایستی پدیده اسکان غیررسمی را پذیرفت و با دید بهسازی و ساماندهی به آن نگریست، که از این رهگذر درصدی (نه چندان چشم­گیر) از ساکنان اجتماعات آلونکی، محیط زندگی پذیرفتنی­تری به کف آورده­اند (همان، 1373: 97).

 در دیدگاه ساماندهی، دولت­ها با بهسازی مناطق از راه قانونی کردن زمین و بهبود شرایط زندگی مردم و بهره گیری از مشارکت ساکنان کوشش دارند در درجه اول این سکونتگاه­ها را به رسمیت بشناسند و در درجه دوم از توان و استعداد ساکنان برای ایجاد محیط زندگی بهتر بهره­برداری کنند (هادی­زاده بزاز، 1382: 128). به گونه کلی دو راهبرد اساسی برای بهسازی و ارتقای سکونتگاه­های غیررسمی به کار گرفته شده می باشد .راهبرد اول، بهسازی و بهبود بخشیدن وضعیت موجود و راهبرد دوم، فراهم آوردن مکان و خدمات می باشد که می­تواند با کمک دولت­ها و وام برای احداث باشد (Banerjee, 1990 و صرافی، 1381: 4).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه