ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: تاریخچه حاشیه­نشینی در ایران

حاشیه­نشینی ریشه در زمانهای بسیار طولانی دارد و در قرنهای گذشته نیز وجود داشته می باشد این پدیده هم در کشورهای توسعه­یافته و هم در کشورهای توسعه نیافته موجود می باشد البته حاشیه­نشینی در کشورهای توسعه­نیافته تفاوت­هایی از حیث علل تاریخی به وجودآورنده و نحوه رفتار اجتماعی حاشیه­نشینان دارد .تاثیرات پررنگ حاشیه­نشینی بعد از جنگ جهانی دوم، پس از فروپاشی نظام اقتصادی جهان و افزایش فقر در اکثر کشورها تبدیل به معضلی برای برنامه ریزی شهری و مدیریت کلان شهر گردید.از سال 1950 بحث­هایی مرتبط با حاشیه­نشینی در جهان مطرح گردید که تحلیل­های متفاوتی را در برداشت اما تاکنون هیچ یک از راهکارهای ارائه شده منجر به حذف حاشیه­نشینی نشده­اند آثار پژوهشی نیز در ایران از سال 1350 هست.

کشور ایران نیز به مثابه یکی از کشورهای پیرامون، تحت تاثیر عوامل گوناگونی مانند دخالتهای خارجی، رشد جمعیت، افزایش درآمد نفت، فقدان برنامه ریزی غیرمتمرکز که با هماهنگی­های لازم بتواند تعادل در کل کشور بهبود بخشد و سایر عوامل درونی و بیرونی، در برنامه ریزی­های رشد وتوسعه اقتصادی از الگوی توسعه برون­زا تبعیت کرده و این امر مسائل شهری شدن را به دنبال داشته می باشد .ایران شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان می باشد و طی سالهای 1335-1380 جمعیت آن 2|3 برابر افزایش یافته می باشد در حالیکه این رشد در جهان کمتر از 3|2 برابر بوده می باشد که این امر خود موجب افزایش نرخ حاشیه نشینی می گردد.

اولین پژوهش در این حوزه توسط مرکز مطالعات موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سال 1350 انجام گردید که موضوع انجام مطالعاتی درمورد گودنشینان وحاشیه نشینان شهری پیرامون شهرهای تهران، تبریز و اهواز بوده می باشد نتیجه آن در بردارنده این موضوع بوده می باشد که ساکنان این مناطق اکثراً گروههای کم­درآمد بوده­اند که از اغلب شهرها و روستاهای کوچک اطراف آن شهرها به این مناطق مهاجرت نموده­اند .به گونه موردی جمعیت روستایی استان تهران در طی سال 30 سال گذشته حدود 5|7 درصد رشد داشته می باشد نکته قابل توجه این می باشد که این جمعیت اضافه شده اکثراً در روستاها وحاشیه کلان شهر مستقر شده­اند.طبق نتایج بدست آمده از پژوهش حاشیه­نشینی در ایران که توسط مرکز مطالعات وتحقیقات معماری شهرسازی ایران انجام شده می باشد. جمعیت حاشیه اطراف 10 شهر بزرگ ایران حدود 3|5 میلیون نفر می باشد.حاشیه نشینی در شهرهای ایران به صورت شهرک­نشینی در حومه شهرها وهمچنین آلونک­نشینی دیده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه