عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: ارتقای محیطی

ارتقای محیطی آلونک­نشینی آن بخشی از جامعه شهری جهان را مخاطب قرار می­دهد که مأموریت دارد فقر را کاهش دهد و کیفیت زندگی بهتری را برای تک­تک کردم تضمین کند چیزی که امکان بازیابی توانایی­های انسانی را برایشان فراهم آورد. در همان حال بسیاری از از تهیدستان شهری در میان ساکنان مرفه زندگی می­کنند، پردامنه­ترین تمرکزهای فضایی تهیدستان در آلونک­ها و حلبی­آبادهای درون شهری و به لبه­های پیرامونی شهر خارج از محدوده­های قانونی پیدا نمود می گردد.ارتقای محیطی آلونک­ها از سازماندهی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سازمانی و زیست محیطی تشکیل می­گردد، که با همکاری شهروندان به صورت محلی، گروههای جامعه محلی ف بخش تجاری مقامات محلی به اجرا در آید.

1-2: راه­حل­های متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی

به گونه کلی راه­حل­های متداولی در کشور نسبت به موضوع اسکان غیررسمی طی 4 دهه گذشته وجود داشته از سال 1340 که نقطه عطف شکل‌گیری این پدیده­ی شهری می­باشد عمده­ترین این راه حل ها عبارتند از: نادیده گرفتن اسکان غیررسمی در بدو شکل­گیری، در مرحله بعد نادیده گرفتن و امید به انجام اقدامات ساختاری کلان مانند طرح­های آمایش سرزمین و حل مساله از طریق ایجاد تعادل های منطقه­ای، وارد کردن این سکونتگاه­ها در محدوده شهرو افزایش خط محدوده شهرها در صورتی که مطالعه­های انجام شده حاکی از آنست که مشکل اینگونه سکونتگاه­ها محدوده شهر نیست به نحوی که حدود 80 درصد این سکونتگاه­ها در محدوده شهری کشور واقع  شده­اند، اقدامات موردی بنا به دلسوزی و تهدید و فشار و بعبارتی نگاه صدقه­ای نسبت به این ساکنین در قالب ارائه خدمات محدود از قبیل آب و برق و نگاه بولدزوری و پاک کردن صورت مساله که در سال 73 در محله خاک سفید تهران انجام پذیرفت و نه تنها مشکلی حل نشد بلکه تبعات منفی آن باعث پراکنش این مساله در مجموعه شهری تهران گردید. لذا هیچکدام از این راه­حل­ها نگاه جامعی نسبت به این سکونتگاه­ها و رفع این معضل شهری نگردید وتبعات منفی را نیز در برداشت. در حال حاضر رویکرد و راه­حل اصلی نسبت به حل اینگونه سکونتگاه­ها که امروزه در دنیا تجربه شده، نگاه توانمند و ساماندهی این سکونتگاه­ها می­باشد که خوشبختانه در کشور نیز از سال 1381 با  همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی در پنج شهر زاهدان، بندرعباس، کرمانشاه، سنندج و تبریز بصورت پایلوت در حال انجام و تجارب ارزشمندی در ارتباط با شیوه مداخله در این سکونتگاه­ها را سبب گردیده و قابل تعمیم به سایر شهرهای کشور می­باشد. ویژگی­های این نگاه همانگونه که در مبحث رویکردهای جهانی نیز عنوان گردید،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه