شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: معضلات برنامه ریزی سکونتگاه­های غیررسمی در ایران

معضلات برنامه ریزی در سکونتگاه­های غیررسمی ایران را که موجب عدم دستیابی به موفقیت در این برنامه­ها شده می باشد را می­توان دردو دسته کلی مطرح نمود که عبارتند از: معضلات مربوط به نظام تصمیم­گیری و عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی.

1-1-1: معضلات نظام تصمیم­گیری

حاکمیت نگرشهای تک بعدی به ساماندهی حاشیه کلانشهرها از یک سو و استیلای تفکرات فنی و ابزاری متخصصین شهرسازی و معماری با محوریت مباحث کالبدی و فیزیکی از دیگر سو که نظام تصمیم گیری و قانونگذاری را تحت تأثیر قرار داده و در راستای دستیابی به ساماندهی حاشیه، قوانین و مقررات اجرایی را صرفاً در چارچوب قوانین مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز، قانون ممنوعیت تغییر کاربرد اراضی، قوانین جدید حریم و محدوده شهر و … محدود کرده می باشد. این در حالی می باشد که حاشیه نشینی با ابعاد گسترده، همه جانبه و فراگیر خود نیازمند توجه­های علمی و مدیریتی تعداد زیادی از گرایشات علمی می باشد و دید فن محورانه و کالبدی برنامه­ریزان شهری در بخش کوچکی از منظومه مدیریتی حاشیه کارآمد و مهم می باشد. لیکن ساماندهی شرایط نابسامان حاشیه به مثابه بخش قابل توجهی از جامعه انسانی، به عزم و اراده ملی، دیدگاهی همسونگر، باوری عمومی و بسیجی همگانی نیازمند می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد