عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی

معضل دیگر در زمینه ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی تأکید بر ابعاد کالبدی و در نتیجه غفلت از ابعاد دیگر آن می باشد. این انتقاد در مقیاسی محدودتر بر خود اصطلاح حاشیه نشینی نیز وارد می باشد ، زیرا که بی درنگ فضایی برون شهری و خارج از محدوده را بر ذهن متبادر میسازد، در حالیکه همان ویژگیهای پیرامون شهرها، در درون بافت شهری نیز به چشم میخورد و صرف سکونت در پیرامون شهر نمیتواند متضمن حاشیه نشینی باشد. نکته دیگر که میتوان به آن تصریح نمود، بهسازی بافت سکونتگاههای غیررسمی همگام با فرایند تثبیت جایگاه آنهاست.با تثبیت جایگاه، قیمت سکونتگاه بالا میرود و تمایل به بهسازی افزایش مییابد. در چنین شرایطی با افزودن یک یا دو اتاق،اندازه مسکن استیجاری در اجتماعات آلونکی نیز بالا میرود. مانند رخدادهای دیگر اجتماعات آلونکی این می باشد که باتثبیت سکونتگاههای غیررسمی، دو گروه دچار تحرک مکانی میشوند. گروه اول مالکاناند که ملک خود را می فروشند و به برپا کردن مسکن خودساخته در محدودههایی که به تدریج به سکونتگاه غیررسمی تبدیل میشوند، اقدام میکنند. در واقع بااین اقدام سکونتگاههای غیررسمی جدیدی ساخته میشود. گروه دوم، مستأجران اجتماعات آلونکی قدیمیتراند که از محل سکونت خود خارج میشوند یا مسکن ارزانتری در آلونکهای در حال ساخت به دست میآورند و یا به خرید آن اقدام میکنند

1-2: مولفه های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی

  • عامل اجتماعی : قاچاق ، اعتیاد به مواد مخدر ، دزدی ، مزاحمت های خیابانی ، کلاهبرداری
  • عامل مسکن نامناسب :رعایت اصول فنی واستانداردها در ساخت و ساز ، رضایت اززندگی
  • عامل اقتصادی : بیکاری
  • عامل زیست محیطی : حفظ محیط زیست ، موافقت با بهسازی و ساماندهی محله
  • عامل مدیریتی : رضایت از عملکرد شهردار، شورا و سایر مدیران شهرداری
  • عامل تخلف : تامین برق از شبکه غیرمجاز ، ساخت وسازانجام شده بدون پروانه شهرداری
  • عامل بهداشتی:جمع آوری به موقع زباله ، رعایت بهداشت ، دسترسی به آب بهداشتی
  • عامل خدماتی : امکانات بهداشتی-درمانی ،امکانات آموزشی ،فضای سبز ، امکانات تفریحی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه