عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: شهرهای جدید

شهرهای جدید هم نمونه دیگری از سیاست تبعیض­آمیز در واگذاری زمین بر مبنای وضعیت شغلی افراد بود. طبق اسناد موجود، وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شهرهای جدید را فرصتی برای تأمین زمین برای کارمندان و کارکنان دولت اعلام نمود، با این دیدگاه که آنان توانایی تهیه زمین در بازار معلول زمین را ندارند، از این قرار، می بینیم به گونه رسمی در یک سیاست­گذاری مهم در حیطه توسعه شهری، عرصه زمین در شهرهای جدید اکثراً برای شاغلین بخش­های رسمی اعلام شده می باشد. علاوه بر آن، در آئین­نامه­های اجرائی تدوین شده برای نحوه واگذاریهای زمین شهرهای جدید، شرط اصلی بر تشکل در تعاونی­ها قرار داده بودند، در حالی که از شرایط تشکیل در تعاونی­ها، شاغل بودن در بخش غیر رسمی تعیین شده بود، که قطعاً برای شمار چشمگیری از سرپرستان خانوارها این شرط قابل احراز نبود و به این ترتیب از چنین فرصتی محروم می­ماندند. مجموعه این عوامل، طرح­های شهری، قوانین زمین شهری و شهرهای جدید که به گونه کلی ناشی از سیاستگذاریها و سرمایه­گذاریهای کلان دولتی در امور شهرها می باشند، سبب شکل­گیری مناطق اسکان غیررسمی و گسترش آن حتی در سالهای اخیر در بعضی از شهرهای میانی و کوچک گردیده می باشد. بایستی در نظر داشت که هر چند از نظر کمی گسترش و رشد مناطق اسکان غیر رسمی قابل توجه بوده، با این حال وضعیت و ابعاد کیفی سکونتگاههای غیررسمی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای جنوب، به شدت و حدت این کشورها نیست. نسبت سکونتگاه­های غیررسمی در کشورهای جنوب به 50 درصد جمعیت شهرها می­رسد، در حالی که در کشور ایران این نسبت تنها 9 درصد ساکنین شهری را تشکیل می­دهد. همچنین سازندگان مسکن غیررسمی در ایران به ندرت به تصرف بدون پرداخت بهای زمین اقدام می­کنند و غالباً زمین را از بازار غیر رسمی تهیه می­کنند (اطهاری، 1374: 42).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه