عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی

عبارت می باشد از مجموعه اقداماتی که به مقصود ساماندهی فضایی بافت­های غیر رسمی انجام می­گردد و شامل یک فرایند از پایین به بالا می باشد نه یک نقطه پایینی و مشارکت همه اقشار محروم و فقیر جامعه درمورد سرنوشت خود می باشد و راهبرد اصلی این اعتقاد به مردم می باشد و اعتقاد به این مسائل می­تواند به بهترین شکل ممکن به دست مردمی که با آن بطور روزانه زندگی می­کنند و به تعبیری گروه­های ذینفع حل گردد.ارتقاء سطح آگاهی­های اجتماعی ساکنین، ارتقاء امنیتی ساکنین، ارتقاء مشارکت مردمی در تامین خدمات زیر بنایی و اجتماعی، ارتقاء توانمندی­های اقتصادی ساکنین، ظرفیت­سازی در مدیریت شهری برای نظارت و کنترل و تحویل پروژه، در نظر داشتن اولویت های اهل محل در تعریف و ارائه پروژه­ها، هماهنگی با دستگاه های مدیریت شهری در بخش­های مختلف، مدیریت بین بخشی طرح و تهیه آن با همکاری مدیریت محلی در کل فرایند، داشتن نگاه اجتماعی و در نظر داشتن گروه­های اجتماعی آسیب پذیر (کودکان – زنان- معلولان )، تقاضا مدار بودن به جای عرضه محوری طرح، برنامه­گرایی به جای پروژه محوری و …. را می­توان مانند ویژگی­های رویکرد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه­های غیر رسمی برشمرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه