تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

استان قم

پوشش گیاهی در استان قم متناسب با شرایط اقلیمی بیابانی، دارای شرایط خاصی می باشد. اندازه بارندگی در استان کم تر از تبخیر سالیانه می باشد؛ پس، گونه های گیاهی نیز بایستی خود را با شرایط سخت این محیط مانند: 1)کمبود آب ؛  2)خشکی هوا؛  3)شوری خاک؛  4)تغییرات زیاد دما؛  5)کمبود مواد آلی و … سازگار کنند. به همین دلیل استان قم از نظر پوشش جنگلی بسیار فقیر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مراتع استان قم در حدود 870،300 هکتار بر آورد شده می باشد. این اندازه در حدود 4/77 درصد از وسعت استان و حدود 97% از کل مراتع کشور را به خود اختصاص می دهد. مرتفع ترین مراتع در استان قم در ارتفاع حدود 3000 متری و کم ارتفاع ترین آن ها در حاشیه ی دریاچه نمک، با ارتفاع 795 متر از سطح دریا قرار گرفته می باشد. از این مراتع 39 درصد در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای و 61 درصد بقیه در دشت های استان واقع شده می باشد. (ملکی وهمکاران ،1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه