تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعداد روزهای همراه با بارش و اندازه بارش در ایستگاههای مورد مطالعه به تفکیک هر ماه طی سال های 1970-2008

درجدول شماره (4-3 ) تعداد روزهای همراه با بارش و اندازه کل بارش در سطح ایستگاههای مورد مطالعه به تفکیک ماه های می ،ژوئن، جولای،  آگوست و  سپتامبر، نشان داده می گردد.

براساس جدول شماره (4-2 ) از 1258 روز همراه با بارش، ماه (می ) با 781 روز بارندگی در سطح کل ایستگاه ها  دارای بیشترین روزهای همراه با بارش در طول 5 ماه می باشد.

درشکل شماره (4-3) تعداد روزهای همراه با بارش در طول 5 ماه نظاره می گردد. پس از ماه می  ، یک طریقه رو به کاهش را می بینیم که این طریقه نزولی بین ماه های پنجم و ششم بسیار چشمگیربوده و درحدود 600 روز می باشد. تعداد روزهای همراه با بارش در ماه سپتامبر با 52 روز کمترین اندازه در طی 5ماه می باشد.

-همچنین در شکل شماره (4-5 ) اندازه کل بارش در سطح ایستگاه های مورد مطالعه نظاره می گردد. بیشترین اندازه بارش نیز با 2241.8 میلیمتر مربوط به ماه( می) می باشد و پس از آن ماه (جولای) با 691.7 میلیمتر و (ژوئن )  با 618.7 میلیمتر بارش قراردارد. ماه های (آگوست) و (سپتامبر )نیز در رتبه های چهارم و پنجم جای می گیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه