تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

استان کرمان

استان کرمان بر اساس آب وهوا و خاک پوشش درختی وگیاهی متفاوتی دارد. زمین های استان دارای پوشش درختی، درختچه ای، بوته ای، علفی- شنزار، نمکزار، زمین های بدون پوشش گیاهی، کشتزارها وباغ ها می باشند.

پوشش گیاهی ودرختی استان را به چهار نوع تقسیم می کنند.

3-7-4-1-پوشش درختی نیمه خشک

در قسمتی از نواحی کوهستانی پوشش درختی قابل نظاره می باشد، این پوشش جنگلی نواحی کوهستانی شهرستان بافت، جبال بارز، بحر آسمان ونواحی کوهستانی شهرستان شهر بابک دیده می گردد، درختان بنه(پسته وحشی) انواع گونه های بادام کوهی- ارس وگیاهان گون- زیره-گیاهان دارویی وبرخی دیگر به چشم می خورند در بهار پوشش علفی فاصله ی بین درختان، درختچه ها وبوته ها را می پوشانند.سایر کوهستان های استان کرمان پوشش گیاهی نسبتاً ضعیفی دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه